Материалдык дүйнөнүн жаралышы

Video: Материалдык дүйнөнүн жаралышы

Video: Материалдык дүйнөнүн жаралышы
Video: Дүйнөнүн жаралышы 2023, Май
Материалдык дүйнөнүн жаралышы
Материалдык дүйнөнүн жаралышы
Anonim

Ведалар азыркы илимпоздордун кичинекей бир бөлүгүн телескоптор аркылуу байкай ала турган эбегейсиз Аалам Жаратуучунун акылынын, бүткүл дүйнөлүк масштабдагы акылдын көрүнүшүнүн далили деп ырасташат. Бирок, учурда ааламдын келип чыгышы жөнүндөгү мындай түшүндүрмө «илимге жатпаган» деп эсептелет.

Image
Image

Буга байланыштуу Ведада сүрөттөлгөн жаратуу процессинин сүрөттөлүшүн материалисттик илимдин заманбап түшүнүктөрү менен салыштыруу пайдалуу. Бул маанилүү, анткени көп жылдар бою материалдык илимпоздор Чоң жарылуу теориясы ааламдын келип чыгышын так сүрөттөйт деп айтышкан. Бирок, жакшылап иликтеп көрсөк, бул теорияда көптөгөн чечилгис ички карама -каршылыктар бар экени ачыкка чыгат, бирок алар илимий популярдуу китептерде жана журналдарда сейрек жазылат.

Бул темага киришүү катары сиздерди "Origins" журналынын "Биг Бенгдин чоң көйгөйлөрү" аттуу аналитикалык макаланы окууга чакырабыз. Аны окуган соң, бул материалга кайтыңыз.

Бул теманын мааниси

Эмне үчүн материалдык дүйнөнүн пайда болуу себептери, түзүлүшү жана максаты сыяктуу темалар жөнүндө билишибиз керек? Бул кызыксыз теория, абструс философия ж. Бул темалар биз үчүн практикалык мааниге ээби?

Эгерде биз бул дүйнөнүн максаты эмне экенин, Ааламдын бул эбегейсиз механизминин ичинде жашообуздун мааниси эмнеде экенин түшүнбөсөк, анда биз азап чегебиз. Неге? Биз бул механизмге салыштырмалуу абдан кичинекейбиз. Бактылуулукту издеп, куштар чоң лифт тегирменине келгендей, биз да анын чоң тетиктеринде өзүбүзгө уя салууга аракет кыла алабыз. Эгерде биз анын түзүлүшү жана максаты жөнүндө эч нерсе билбесек, бирок механизм дал ушул үчүн курулганына сокурдук менен үмүт кылсак, анда биздин акылыбыз канаттуунун акылынан эмнеси менен айырмаланат? Же болбосо, бул тиштердин эбегейсиз чоң тиштерине отуруп, биз өзүбүздүн полюбубуздан акылдын жогорку чөйрөлөрүндө бакытты табуу үмүтү менен бул механизмдин түзүлүшү жөнүндө ойлонуп көрө алабыз. Эки позиция тең бирдей коркунучтуу. Муну билбеген биз мышыктын стационардык машинанын жылуу капотуна чыгып, уктап калуу абалындабыз. Унаанын ээси кайтып келип, моторун иштете баштаганда, мышык олуттуу жаракат алуу коркунучуна дуушар болот. Неге? Анткени ал мотордун чыныгы максатын түшүнбөйт, канаттуулар тегирмендин максатын түшүнбөгөндөй. Тегирменчи келип, лифтти күйгүзгөндө, бардык уялары күтүлбөгөн жерден токтойт деп ойлошпойт.

Бул жаныбарлар өз ойлорун өздөрү турган машинага же тегирменге таңуулагандай эле, эмпиристтер менен рационалисттер (философтор же илимпоздор) теорияларын жана идеяларын ойлоп таап, аларды жашаган дүйнөсүнө таңуулашат. Эмне үчүн бул жаман? Мындай таңуулоо билимдин аракети эмес. Бул илим эмес. Бул сокур ишеним, индуктивдик төлгөчүлүк.

Трансценденталдык телология. [1]

Бул дүйнөнүн мааниси эмнеде, ал кантип пайда болгон жана кантип иштээрин кантип түшүнөбүз? Аалам абдан чоң, анын келип чыгуу себеби жашыруун. Акыл эмнеден көрүнөт? - Сураганда.

Жаныбарлар сурашпайт, алар ойлоп табышат жана сокур түрдө өздөрүнүн ойлоп табууларына таянышат. Жаныбарлардан айырмаланып, адамдар сүйлөөгө, окууга жана суроо берүүгө жөндөмдүү. Эгер илимдүүдөн сурабаса, анда ал айбандан артык эмеспи?

Анда кимден сурашым керек? - Автордон. Веда бул дүйнөнүн Автору бар экенин ырастайт, демек, Автордук билим бар. Адам бир нерсенин максаты жөнүндө анын келип чыгышына шилтеме кылуу менен гана биле алат.

Шрила Прабхупада интервью учурунда Калькутта драматургунун мисалын келтирет, ал эмне үчүн тарыхый драмасын Шах Джахан атактуу Таж -Махалды курган орто кылымдагы Индиянын башкаруучусунун атынан койгонун сурады. Спектаклдин башкы каарманы - шах Жахандын уулу, тиран Аурангзеб, ал бардык бир туугандарын өлтүрүп, атасын үй камагына чыгарган. Эмне үчүн драматург пьесанын атын Аврангзеб деп койгон эмес? Драматург спектаклдин максаты Шах Жахандын өз уулу туткундап кеткен азап -тозогуна көңүл буруу деп жооп берди. Мындай түшүндүрмө пьесанын авторунан гана болушу мүмкүн, башка эч кимден. Ошо сыяктуу эле, ааламдын максатын анын жаратуучусунан, бул дүйнөнүн авторунан, Шри Кришнанын Жогорку Инсанынан үйрөнүүгө болот.

Автордун айтымында, бул дүйнө бизге ырахат тартуулоо үчүн жаралган эмес. Бхагавад Гитада (8.15) Кришна бул дүйнөнү азапка толгон (духхалаям) жана тез бузулуучу (асасватам) катары мүнөздөйт. Бул дүйнөдө эң бийик бакытты табуу мүмкүн эмес. Бхагавад-Гитанын (13.9) башка текстинде Кришна мындай дейт: "Чыныгы билим-бул төрөлүү, өлүм, карылык жана оорунун жаман экенин түшүнүү". Адамдын максаты - азаптан кутулуу [2]. Бул үчүн адамдарга акыл - иллюзия менен чындыкты айырмалоо жөндөмү берилет.

Анда чындык деген эмне, Н.

Адашуудан айырмалоо керекпи? "Негизги жаңылыш түшүнүк - биз материалдык сезимдер менен акылдан ырахат алууну чыныгы руханий ырахат деп ката кетиребиз (ананда). Акылдын жардамы менен, биздин чыныгы үйүбүз болгон руханий дүйнөнүн планеталарында материалдык ырахат менен боштондукка чыгарылган жандын жыргалчылыгын айырмалоону үйрөнүү керек. [3] Бхагавад-гитада (8.21) Лорд Кришна мындай дейт:

"Ведантисттер ачык жана кемчиликсиз деп сыпаттаган нерселер, эң бийик жер катары белгилүү, ага жеткенде адам кайра кайтпай турган жер - бул менин эң бийик турак жайым."

Руханий планеталар бул аятта эки сөз менен мүнөздөлөт: 1) көрүнбөгөн жана 2) кемчиликсиз, катасыз. Биринчиси, руханий дүйнөнүн жыргалчылыгы биздин материалдык сезимдерибиз тарабынан кабыл алынбайт жана материалдык акыл тарабынан кабыл алынбайт. Экинчиси, руханий дүйнөнүн планеталарындагы жандар, материалдык денеде инвалицияланган бизден айырмаланып, материалдык табиятка, убакытка жана карманын мыйзамына баш ийишпейт. Ошондуктан, руханий дүйнөнүн планеталары Вайкунта деп аталат - бул жерде эч кандай көйгөй, тынчсыздануу жана азап жок. Жашоо үчүн күрөшүүнүн кереги жок. Вайкунта Жогорку Теңир менен бир. Ал Анын трансценденталдык бактылуулугунун чексиз чөйрөсү. Материалдык дүйнө Кришнадан көз карандысыз ырахат алууну каалаган тирүү жандыктардын жалган напсиси тарабынан бурмаланган Вайкунтанын чагылышы.

Негизги жана экинчи чыгармалар.

Жаратуунун эки негизги баскычы бар: баштапкы (сарга) жана экинчи (висарга). Шримад-Бхагаватам (2.10.3) бул жөнүндө мындай дейт:

"Затты түзгөн он алты элементтин жаралышы: беш элемент [от, суу, жер, аба жана асман], үн, форма, даам, жыт, материалдык, ошондой эле көз, кулак, мурун, тил, тери жана акыл, сарга деп аталат жана материалдык жаратылыш режимдеринин кийинки өз ара аракети - висарга"

КЫСКАЧА Муну менен башталган жети аят бизге Шримад-Бхагаватамдын он бөлүмүнүн мазмуну менен тааныштырат. Биз талкуулап жаткан булардын биринчиси, он алты элементти сүрөттөйт: жер, суу ж. Б., Ошондой эле материалдык акыл менен акылдан турган материалдык напсинин. Экинчи жаратуу - биринчи пурушанын жогоруда аталган он алты энергиясынын - Маха -Вишну түрүндө Кришнанын денеге кирүүсүнүн натыйжасы. Ошентип, алгачкы жаратуунун түздөн -түз себеби - Кудайдын Жогорку Инсандыгы Парамбрахман, ал эми экинчи элементтин негизги элементтердин өз ара аракеттешүүсүнүн натыйжасы болгон Брахма тарабынан ишке ашат. Бүт аалам ушинтип кыймылдайт."

Брахма - ааламдагы биринчи жаратылган жандык. Ал бул ааламдын масштабында кумарлануу режимин башкарууга укуктуу жана анын ааламынын экинчи жаратуучусу же конструктору. Бул материалда биз алгачкы жаратууну гана карап чыгабыз.

"Вишну-таттва" түшүнүгү

Жогорку Теңир Шри Кришна түбөлүккө өзүнүн рухий планеталарында руханий эс алуудан ырахат алат. Ал "лила-мая" деп аталат, башкача айтканда "Руханий оюн-зооктон жаралган". Ал өзүнүн ички энергиясынын кубарган жана күңүрт көлөкөсү болгон тышкы энергия менен күрөшүүгө кызыкдар эмес. Ошого карабастан, Анын руханий дүйнөгө альтернатива катары зат дүйнөсүн жаратуу чечими эч кыйынчылыксыз ишке ашат. Бул тапшырма үчүн Пуруса-аватаралар деп аталган үч негизги кеңейтүү Жогорку Теңирден келет. Алардын баары Вишну категориясына кирет, б.а. Кудайдын категориясына. Кудайдын категориясы санскритте Вишну-таттва деп аталат. Вишну түзмө-түз баарына жайылган дегенди билдирет. Вишну-таттва категориясындагы бардык жандыктар (б.а. Кудайдын категориясынан) ар тараптуу трансценденталдык аң-сезимге ээ жана бир эле Кудай Тааласы. Алар жива-таттва категориясына кирген жеке тирүү жандыктардан (жандардан) айырмаланышы керек. Жандар (же живалар), түпкү табияты боюнча, ар тараптуу аң-сезимге ээ эмес.

Болуу жана даам

Бул теманы жакшыраак түшүнүү үчүн, иштин абалын бир убакта эки көз караштан карап чыгуу зарыл:

Болуу көз карашынан алганда (tattva)

Даамы боюнча (раса)

Ведада Шри Кришна Кудайдын Жогорку Инсандыгы экени ачык жазылган [4]. Ал жалгыз Жогорку Теңир, Абсолюттук Чындык. Экинчи Жогорку Теңир, экинчи Абсолюттук болушу мүмкүн эмес. Аныктама боюнча, Ал бирөө. Ал бардыгын Аң -сезими менен курчап турат. Эгерде дагы башка Инсан пайда болсо, ал дагы бардыгына Өзүнүн аң -сезими менен кирсе, анда ал ошол эле Инсандык болот, анткени анын аң -сезими БААРДЫК жерде, ошондой эле биринчи учурда. Бул болуу көз карашынан алганда реалдуулук. Анда эмне үчүн Кудайдын кээ бир кеңейтүүлөрү жөнүндө айтууга болот? Кудай - Ал өзү Кудай, бир жана бөлүнгүс. Ооба, бул онтология, болуу илими. Бирок, дүйнөнүн онтологиялык көз карашынан тышкары, даамдын көз карашы бар.

Болуу көз карашы боюнча реалдуулуктан тышкары, чындык да Теңирдин "бар болуу" жана "бардыгын Өзү менен курчоо" зеригип жаткандыгында. Анын анча деле даамы жок. Жагымдуу даам мамиледе көрүнөт.

Кришнанын түпкү табияты - Ал ар дайым таза жана таттуу мамилелерден ырахат алат. Ал ойноп жатат. Өзүнүн сансыз эрмеги үчүн, Ал өзүн сансыз жеке кеңейтүүлөргө кеңейтет. Бул кеңейтүүлөрдө Ал ар кандай рухий табитти (расаны) башынан өткөрөт. Ошол эле учурда, Ал дайыма өзгөрүүсүз калат, Толугу менен (караңыз Шри Исопанисад, Конверсия).

Кудайдын бир экени чындык. Бирок, Анын ар кандай руханий табитке болгон каалоосу да чындык. Абсолюттук Инсан каалоосу реалдуулуктан айырмаланбагандыктан, реалдуулук ошондой эле Анын жеке экспансиясын, ошондой эле өзүнчө кеңейтүүлөрдү - жеке тирүү жандыктарды жаратат.

Жива-таттва категориясындагы жеке тирүү жандыктар дагы Жогорку Инсандыктын экспансиясы, бирок жашоо көз карашынан алганда, ар бир жеке Кудай Теңирликтен жана бири-биринен айырмаланат. Индивидуалдуу жандарга тандоо эркиндиги берилген жана алар Жогорку чечимдердин каалоолору жана чечимдери менен дал келбеши мүмкүн болгон өз алдынча чечим кабыл ала алышат. Бул жагынан алганда, индивидуалдуу жан өзүнүн жеке барлыгына ээ болгон жана Жогорку Инсандыктын бар болушунан бөлүнгөн (вибхиннамшаа) жандыктар категориясына кирет. Башка жагынан алганда, Абсолюттук Чындыктын сыртында эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Демек, жандуу нерселер түбөлүктүү жана Кришнанын бир бөлүгү.

Жеке адамдардын тагдыры - Абсолюттук адам менен мээримдүү мамиледе болуу. Чындыгында, Кришна менен рухий сүйүүнү алмашуу - бул рухтун муктаж болгон бардык нерселери. Материалдык дененин машинасы алда канча көп нерсеге муктаж.

Ошентип, Жогорку Теңирдин жеке кеңейтүүлөрүнө кайталы. 2 көз караш бар. Жашоо көз карашынан алганда, алардын бардыгы тең Кудайдын Жогорку Башталышынан Кришнадан айырмасы жок. Рухий табит көз карашынан алганда - Кудайдын кеңейтүүлөрү бири -биринен айырмаланышы керек, бирок мындай айырмачылык рухий деңгээлде болгондорго гана пайда алып келет, бул жерде Кудай менен таза мамиле көрүнөт.

Бул тема Негизги Курстун алкагынан тышкары, ошондуктан биз Кудай жөнүндөгү илимдин алгачкы принциптерин гана карадык (bhagavata-tattva).

Жыйынтык катары, кайталап көрөлү: Жогорку Теңир бирөө, бирок Анын ар кандай оюн -зоокторун аткаруу үчүн, Виснунун сан жеткис кеңейтүүлөрүн бөлүп көрсөтөт. Бул кеңейтүүлөр Онтологиялык жактан Андан айырмаланбайт, бирок алар алгачкы эмес. Бирок, раса жагынан, алар ар кандай оюндарда ар кандай ролдорду ойношот.

Материалдык дүйнөнүн жаралышы - Абсолюттук адамдын көңүл ачуу иштеринин бири. Кришнанын үч экспансиясы материалдык дүйнөнүн жаралышына түздөн -түз жооптуу:

1) Маха-Вишну же Каранодакасайи Вишну (түзмө-түз Себеп океанында жайгашкан Вишну деп которулат). Дагы бир аты - Karanarnavasayi Vishnu.

2) Garbhodakasayi Vishnu (түзмө -түз Вишну деп которулат, Гарбходака океанында жайгашкан, ал жаратылган ааламдардын ар биринин астынкы бөлүгүн толтуруучу чоң суу органы)

3) Ксиродакасайи Вишну (түзмө -түз сүт океанында жайгашкан Вишну деп которулат). Ал бул ааламдын Суперсулу.

Бул үч кеңейтүүнүн баары Пуруса-аватарлар деп аталат. Пуруша ырахат алууну билдирет, аватара - руханий дүйнөдөн түшкөн адамды билдирет. Биз жогоруда Теңир тышкы энергиядан ырахаттанууну каалабасын айтканбыз. Эмне үчүн Ал Пуруша, ырахат алуучу деп аталат?

Теңир эч нерседен ырахат албайт. Ал чынында тышкы энергияга кызыкдар эмес. Ошондуктан, бул үч Пуруша-аватардын бардыгы материалдык дүйнөдө уктап жатышат. Алар мистикалык түшкө чөмүлгөн (йога нидра).

Бирок, Кудайдын Жаратканы эмне кылса да ырахатка толгон. Бул ырахаттын эмнеден турарын бул теманын презентациясынын жүрүшүндө түшүнөбүз.

Маха-Вишнунун көз карашы

Башында, жаратуунун кийинки глобалдык циклине чейин, 6 байлыкка толгон Жогорку Теңир гана бар. Жаратуу учурунда сансыз жандуу нерселер жана материалдык ааламдар Андан чыгат жана кыйроо учурунда кайра Ага кайтып келишет.

Кийинки жаратуу циклине чейин материалдык энергия көрүнбөгөн, инерттүү абалда болот (бул абал прадхана деп аталат). Ушул себептен, тышкы энергия өзүнөн өзү жаратуунун акыркы себеби боло албайт.

Материалдык жаратуунун эң акыркы булагы-Бхагаван Анын Маха-Вишнунун жарым-жартылай инкарнациясы, рухий Каузалдык океанында. Бүт жаратуу процесси Анын эркинин натыйжасында, Лорд Маха-Висну материалдык энергияга көз чаптырганда келип чыгат. Маха-Вишнунун көз карашы материалдык энергияны активдештирип, ичинде жаратылыштын үч күнүн чыгарат, мунун аркасында материалдык субстанцияда кийинки жаратуу үчүн керектүү компоненттер пайда болот. Бул материалдык энергия махат-таттва деп аталат.

«Махат-таттва ачык асмандагы булутка окшош. Брахман шооласы бүт руханий асманга жайылган жана бүт система рухий жарык чачат. Махат-таттва кеңири, чексиз рухий асмандын белгилүү бир бурчунда топтолгон жана анын махат-татва менен капталган бөлүгү материалдык асман деп аталат. Махат-таттва бүт руханий асмандын анча чоң эмес бөлүгү, бирок анда чексиз сандагы ааламдар бар. Бул ааламдардын бардыгын бирге бир кароо менен материалдык асманды уруктандыруучу Маха-Висну деп аталган Karanodakasayi Visnu жараткан. " (SB 1.3.1, комм)

Маха-Висну кароонун таасири Шримад-Бхагаватамда (3.5.26) төмөнкүчө сүрөттөлөт:

«Пурусанын трансценденталдык инкарнациясындагы Жогорку Тирүү Жандык - Теңирдин пленардык кеңейиши - үч гунадан турган материалдык табиятты сиңирет. Тирүү жандыктар түбөлүк убакыттын таасири менен ушундайча төрөлүшөт"

МААНИЗИ: Тирүү жандыктар эненин курсагына кирген атасынын уруктугунун натыйжасында төрөлүшөт. Эркек уругундагы жандык эненин денесинде жаңыдан пайда болууда. Анын сыңарындай, эне материалдык жаратылыш Жогорку Теңир тарабынан сиңирилмейинче, материалдык элементтерден эч кандай жандуу нерсени жарата албайт. Жашоонун келип чыгышынын сыры мына ушунда. Пурусанын биринчи денеси Каранарнавасайи Висну материалдык жаратылышты сиңирет жана муну ишке ашыруу үчүн, Ал жөн гана ага кароо керек.

Теңир колдонгон уруктандыруу ыкмасы менен адамдын жыныстык катнашынын ортосунда эч кандай окшоштук болбошу керек. Кудуреттүү Теңир көз менен импрегнация кыла алат, ошондуктан Ал кудуреттүү деп аталат. Теңирдин денесинин ар бир органы Анын башка органдары сыяктуу иштей алат. Бул Brahma-samhita (5.32) [5] менен тастыкталган. Ушул эле принцип Бхагавад-гитада (14.3) айтылган [6]. Материалдык Космос көрүнгөн абалга келгенде, Теңирдин Өзү аны тирүү жандыктар менен жашайт, алар эч кандай учурда материалдык табияттын продуктусу деп эсептелбейт. Ошондуктан, материалдык илим канчалык ийгиликтерге жетишсе да, илимпоздор эч качан жандыкты жарата алышпайт. Чындыгында, бул материалдык жаратуунун бүт сыры. Жандуу нерселер табигый түрдө материяга жат, ошондуктан Теңирдин рухий барлыгынан тышкары бакытка жете албайт. Материалдык дүйнөдө бакытты табууга аракет кылып, түпкү табиятын унуткан жандуу нерсе убактысын текке кетирүүдө. Ошондуктан, Ведалык маданияттын бирден -бир максаты - адамдын рухий табиятын эске салуу. Теңир шарттуу жанга ырахат деп аталган материалдык денени берет, бирок эгер жандык акылына келип, рухий аң-сезимин өркүндөтпөсө, Теңир аны кайра ошол турган көрүнбөгөн абалына кайтарат. жаратуунун таңы. Теңир бул жерде эң күчтүү жандык деп аталат, анткени ал материалдык жаратылышты эзелтеден шартталган сансыз жандуу нерселер менен сиңирген ».

Лорд Маха-Вишнунун көз карашы төмөнкүлөрдү камтыйт:

• түбөлүк убакыттын энергиясы;

• заттын ичинде жаралуусу керек болгон бардык жандыктар;

· Оригиналдуу эркектик принцип (Шива же Шамбу).

Түбөлүк убакыттын таасири астында инерттүү прадхана козголуп, анда 2 принцип пайда болот: эркек жана ургаачы. Эркектик принцип (же пуруша принциби) тирүү жандыктардын Кришнадан көз карандысыз ырахаттануу каалоолорун билдирет. Аялдык принцип (пракритинин башталышы) материалдык энергияны билдирет, алардын ырахатынын объектиси. Бул материалдык принциптер (эркектик жана аялдык) Шамбху (Шива) жана Майя (Шакти) түрүндө көрүнөт жана Кришнанын түпкү рухий ырахат алуучу көлөкөсү жана Анын ички энергиясы - ырахаттануунун түпкү руханий объектиси.

Бул дүйнөдөгү ар кандай чыгармачылык иш -аракет - бул эркектик жана аялдык принциптердин өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасы. Бул өз ара аракеттенүү бурмаланган билимге жөндөмдүүлүктү пайда кылат, бул Жогорку Теңирдин тукум улоо каалоосунун үрөнү.

Бул эмне бурмаланган билим? Тирүү жандык материалдык энергия менен байланышканда, бул байланышты «таанып билүү актысы» деп атоого болот. Бирок бул билим бурмаланган, анткени затка топтолуу рухтун таза руханий аң -сезими материалдык түшүнүктөр менен капталгандыгына алып келет. Эң одоно деңгээлде, бул таанып билүү актысы жыныстык акт катары көрүнөт, качан эркек (пуруша) аялды (пракрити) "тааныйт". Бул жандыкты материалдык табиятка толук көз карандылыкка алып келген таанымдын эң бурмаланган версиясы.

Бул эркектик жана аялдык принциптердин өз ара аракеттенүүсүнүн кыскача баяны. Бул өз ара аракеттин натыйжасы көптөгөн материалдык формаларда көрүнөт, алар үчүн "материал" махат-таттва тарабынан "камсыздалат".

Чындыгында, бул дүйнөдө бардык эркек формаларын билдирген Самбху көз карандысыз пуруша эмес, ырахат алуучу. Чыныгы пуруса - бул Теңир, ал Самбха аркылуу материалдык энергиядан ырахат алат. Брахма-самхита (5.10) мындай дейт: "Бүт дүйнөнүн Мырзасы Маха-Вишну Самбхуда Өзүнүн толук бөлүгү аркылуу анын көз карашы менен көрүнөт". Ошондуктан Маха-Висну жана анын кийинки кеңейтүүлөрү Пуруса-аватарлар деп аталат.

Маха-Виснунун көз алдында тирүү жандыктар бар. Алар материалдык энергияга киргенде, заттын ичиндеги жандыктардын агрегаттык аң -сезими пайда болот (Махат принциби). Махат бул феноменалдуу дүйнөнүн астындагы тымызын принцип. Махат жаратуу процессиндеги биринчи продукт болгондуктан, табияттын 3 режиминен турат. Жаратуунун башталышында жакшылык (саттва) үстөмдүк кылат, анын сыпаты - акыл жана кумар (ражас), сыпаты - активдүүлүк. [7] Ошентип, махат принциби рационалдуу да, активдүү да. Ал индивидуалдык жандыктын деңгээлинде көрүнгөндө, ал будди деп аталат, б.а. акыл.

Махат Маха-Вишнунун энергиясы менен каныккан материалдык энергиянын продуктусу болгондуктан, б.а. космостук аң -сезим тирүү жандыктардын агрессивдүү аң -сезими түрүндө, ал толугу менен аң -сезимсиз эмес. Махат - аң -сезимдүү жана жансыз (эссиз) уникалдуу айкалышы.

Андан ары, Жалган Эго (Аханкара) Махаттан пайда болот, б.а. жалган көз карандысыз жашоо жана зат менен идентификация.

Махат-таттванын үч түрү

Убакыттын таасири астында жалган напси үч түргө айланат:

Vaikarika

Тайжаса

Tamas

Vaikarika. Бул жакшылык режиминдеги жалган напси. Жалган напсинин жакшылык режимине өтүүсүнүн натыйжасында ойлорду жана сүрөттөлүштөрдү жаратып, каалоолорубузду калыптандыруучу материалдык акыл пайда болот.

Акыл рухтун каалоосунан өсөт. Эгерде каалоо таза болсо, б.а. кызыксыз, андан өнүккөн акыл рухий. Эгерде каалоо таза болбосо, анда назик зат жакшылык абалында өнүгөт. Шримад-Бхагаватамдын (11.2.38) пикири боюнча, акылдын милдети-кабыл алуу жана баш тартуу (санкальпа-викалпа). Материалдык акыл материалдык сезимди канааттандыруу каалоосуна негизделген нерсени кабыл алат жана четке кагат.

Ошондой эле, вайкарикинин натыйжасы - башкаруучу жарым кудайлардын пайда болушу, б.а. ааламдагы администраторлор. Жаратуунун ушул баскычында, бул теңирлердин функцияларын аткарган конкреттүү жандыктарсыз, жарым кудайлар принциби пайда болорун түшүнүү маанилүү.

Тайжаса. Бул кумар режиминдеги жалган напси. Убакыттын таасири астында тайжалар интеллектти жаратат. Интеллектинин функциясы - бул тирүү жандыктын көрүү талаасына кирген нерселердин мүнөзүн талдоо / аныктоо.

"Күмөн саноо, адаштыруу, туура чагылдыруу, эс тутум жана уйку, мунун баары ар кандай функцияларга ээ, акылдын өзгөчөлүктөрү деп эсептелет." (SB 3.26.30)

Жалган напсинин кумарлануу режиминде андан ары трансформациясы прана, жашоо энергиясынын пайда болушуна алып келет.

"Эгоизм кумар режиминде эки түрдүү сезимди пайда кылат: билүү жана иш кылуу. Активдүү сезимдер жашоо энергиясы менен, билүүчү акыл менен байланышкан.”(SB 3.26.31).

Активдүү сезимдер жашоо энергиясы менен байланышкан

Таанып -билүү сезимдери интеллект менен байланышкан

Жашоочу энергия, аракеттеги органдарды башкарып, денеде бар болушун камсыздайт. Ал эми акыл, жашоо үчүн болгон катаал күрөшкө туруштук берүү үчүн, таанып -билүүчү сезимдердин жардамына кайрылат. Жашоо үчүн күрөш кумарлануу режиминин бир көрүнүшү болгондуктан, демек, аларды башкаруучу бардык сезимдер, ошондой эле акыл жана турмуштук энергия (прана) жалган ишмердүүлүктүн продуктусу жана кошумча продуктусу болуп саналат. кумар режиминде эго.

Ошентип, сезимдердин эки түрү тең - билүү жана аракеттенүү - кумарлануу режиминде эгоизмден пайда болот. Иш -аракет кылуу жана үйрөнүү үчүн сезүү органдарына энергия керек. Ошондуктан, жашоо энергиясы кумар режиминдеги эгоизмдин продуктусу. Ушул себептен улам, кумарлануу режиминин таасири астында калган адамдар тез эле материалдык жыргалчылыкка жетишет. Веда, адамды материалдык иштерге азгыруу үчүн, анын сексуалдык каалоосун стимулдаштырууну сунуштайт, анткени секс - бул кумарлануу режиминдеги жашоонун персонациясы.

Tamas. Наадандык режиминдеги өзүмчүлдүк тамас деп аталат. Убакыттын таасири менен трансформацияланган тамаса беш материалдык элементти (маха-бута) жана бул элементтердин беш объектин жаратат. Гросс элементтерди жана алардын объектилерин түзүү процесси тымызын нерселерден башталып, одоно нерселерге чейин өнүгөт.

Этер. Материалдык элементтердин эң тымызын объектиси - бул үн. Үн эфирди пайда кылат. Кээде эфир мейкиндик деп айтылат. Ошондой эле, үн угуу органынын булагы - кулак. Чыныгы билимге ээ болгон даанышмандар үндү субстанция катары аныкташат, ал эфирдин тымызын формасы жана объект жөнүндө ойду билдирүүчү жана спикердин бар экенин көрсөтөт. Эфирдин функциялары жана өзгөчөлүктөрү - бул бардык тирүү жандыктардын сырткы жана ички жашоосуна орун берет, башкача айтканда, бул иш чөйрөсү:

Маанилүү аба, Сезимдер,

· Акыл.

Бул жерден назик акылдын гросс материя менен кандай байланышы бар экенин көрүүгө болот. Башкача айтканда, ой жүгүртүүдө, сезимдерде жана каалоолордо көрүнгөн акылдын же психикалык ишмердүүлүк эфирде (мейкиндикте) орун алат. Адам өлгөндө, тымызын формага ээ болгон психикалык активдүүлүк убакыттын өтүшү менен одоно түргө айланат.

Аба. Убакыттын таасири астында үн менен жаратылган эфир кийинки трансформацияга дуушар болот жана жарыкта - тийүүдө назик мүнөздөгү тийүү объектиси пайда болот жана андан аба менен тийүү органы пайда болот. Жумшактык жана катуулук, муздактык жана жылуулук - бул абанын тымызын формасы болгон тийүү аркылуу кабыл алынган өзгөчөлүктөр. Тактык - форманын бар экенинин далили.

Fire. Абанын тийүү сезимдери, убактысы жана формасы менен өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасында от пайда болот жана көз оттун формасын жана түсүн кабыл алат. Биз формасы менен түсүн көзүбүз менен кабылдай алабыз, эгерде нуру көздүн сезүү объектиси болгон күн бар болсо.

Суу. Эң жогорку эркке баш ийип, от көрүү менен өз ара аракеттенет, табияты назик, табияты кооз. Даамдан суу да, даамы бар тил да пайда болот. Даам суудан пайда болгондуктан, тил дайыма шилекей менен нымдалат. Ар кандай заттар менен аралашып, башында бирдей болгон даам ар кандай формаларды алат, ачуу, таттуу, ачуу, ачуу, кычкыл жана туздуу болуп калат. Ошондой эле, суу башка заттарды нымдоо, канааттануу сезимин алып келүү, жашоону сактоо, объекттерди жумшартуу, суусундукту басуу менен жылуулукту азайтуу жана сергитүү жөндөмдүүлүгү менен мүнөздөлөт. Суунун аркасында элементтер аралашып кетет. Камыр жууруу үчүн, суу кошуу; үй куруу үчүн суу колдонуу үчүн кыш керек. От, аба жана суу бүт материалдык ааламды байланыштырган элементтер.

Жер. Жогорку эркке баш ийип, суу даам менен айкалышып, жыттын назик элементин пайда кылат. Натыйжада, жер жана жыт органы пайда болот, анын жардамы менен биз жерге мүнөздүү болгон жыттардын бүт гаммасын сезебиз.

Үн - асмандын себеби, асман - абанын, аба - оттун, от - суунун, суу - жердин себеби.

Асман - үн

Аба - үн, тийүү

От - үн, тийүү, форма

Суу - үн, тийүү, форма, даам

Жер - үн, тийүү, форма, даам, жыт

Ошентип, жер - калган элементтерге мүнөздүү сапаттардын топтолушу жана бардык материалдык элементтердин конгломераты. Жерде груз элементтердин беш сапаты бар, суу төрт, от үч, аба эки, асман бир гана сапатка ээ.

«Себеп да эффектте болгондуктан, анын белгилерин эффекттен табууга болот. Мына ошондуктан жер гана башка элементтердин айырмалоочу сапаттарын камтыйт. "(SB 3.26.49)

Бүт жаратуу процесси тымызындан гросско өтөрүн белгилей кетүү маанилүү. Бул принцип азыркы илим тарабынан кабыл алынган термодинамиканын 2 -мыйзамы катары чагылдырылган. Эң тымызын чындык руханий, демек, материалдык дүйнөнүн булагы, акыры, рух.

Материалдык дүйнөнүн көрүнбөгөн абалдан көрүнүшкө айланышынын динамикасын байкап, бул эң жогорку эрк, Кудайдын эрки бар болгондон кийин гана мүмкүн экенин түшүнүү керек. Анын каалоосу болбосо, материалдык элементтер белгилүү бир максатты көздөбөсүн, бирге бириге алышпайт:

"Теңир, Кудайдын Жогорку Инсандыгы, өзүнүн энергиясын ар кандай материалдык элементтерди бириктирүү менен көрсөтөт, алардын ичинде суперсул формасында жана сыртында түбөлүк убакыт түрүндө болот." (SB 3.26.18)

Тема боюнча популярдуу