Тантра жана инсандык өнүгүү көйгөйү

Video: Тантра жана инсандык өнүгүү көйгөйү

Video: Тантра жана инсандык өнүгүү көйгөйү
Video: Лопон Угьен Тензин. Буддийская тантра 2023, Май
Тантра жана инсандык өнүгүү көйгөйү
Тантра жана инсандык өнүгүү көйгөйү
Anonim

Тантра - йоганын эң жогорку бөлүмдөрү, алар чындыктын эң татаал жана тымызын аспектилерин жана алар менен өз ара аракеттенүү жолдорун изилдешет. Европалык (тагыраак айтканда, Батыш) психологиялык илиминин инсандыкка чыгуу тарыхы сокур даанышмандар менен пилдин белгилүү мисалына окшош.

Image
Image

Качан сыймыктануу, качан - маданий салттар биздин даанышман -илимпоздорубузга көптөгөн кылымдар мурун биринчи Мугалимдер өткөн адам I. табиятын түшүнүүгө тиешелүү бардык нерселерде Чыгыштын талашсыз лидерлигин таанууга мүмкүндүк бербейт. Эми баары ага кошулушу керек. Тандранын көз карашы боюнча европалык түшүнүктөр жана анын өнүгүүсү жөнүндө сүйлөө каталарды, так эместиктерди, тымызын нюанстарды жана айырмачылыктарды чексиз жана тыкан тактоо менен алектенүүнү билдирет. Кээ бир жөнөкөйлөтүлгөн моделдик схеманы берүү, анын үстүнө "белгилөө", мисалы, жок дегенде болжол менен тигил же бул теория же мектеп тарабынан сүрөттөлгөн жерлерди берүү алда канча оңой. "Так" моделди берүү мүмкүн эмес, анткени, биринчиден, бул биздин парадигманын жетишсиздигине байланыштуу, экинчиден, тексттин механикалык жактан бекитилген табияты менен сүрөттөлгөн объекттин динамикалык өзгөрмөлүү маңызынын түпкү дал келбестиги менен байланыштуу. Ошондуктан, эң терең чыгыш тексттери-адептин ички сезүү-экстрасенсордук тажрыйбасына фигуративдүү-метафоралык, түпкү мааниси боюнча көп мағыналуу шилтемелер. Жана бул шилтемелер конкреттүү бир максаттуу объектини сүрөттөбөйт, бирок ага бир гана "жол белгилери" болуп саналат. Тантралык окутуунун эң жакшы мисалы Dobsang Rampa "Үчүнчү көз" китебинде сүрөттөлөт: окуучу назик талааларды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондо, мугалим анын жанына отуруп алып, тигил же бул чийме эмне экенин түшүндүргөн адамдын аурасы дегенди билдирет. Так билим алуунун бул жөнөкөй жана эффективдүү жолун эч бир текст алмаштыра албайт. Бирок адам көргөн нерсесин жакшы түшүнгөндө, тексттин артына "карап", башкалар көргөн чындыкты кабыл алуу оңой болот. Руханият жана чындык жөнүндө ой жүгүртүүгө болгон муктаждык жоголот, анткени экөө тең түз кабылданат. Бирок, келгиле, Европанын инсандык теорияларына, анын өнүгүшүнө жана билимине кайталы. Бул теориялардын Чыгыштагы теорияларга кандай тиешеси бар экенин түшүнүү үчүн, инсандыктын кайсы аспектилерин экөөнү тең сүрөттөгөнүн анализдешибиз керек. Чыгыштын көз карашы боюнча, адам-бул микрокосмос, б.а. өзүнүн эволюция процессинде өнүккөн жана көрүнгөн Макрокосмос-Ааламдын бардык сапаттарын өзүнүн структурасында алып жүрөт. Тактап айтканда, бизди сыйкырдуу адабиятта көп айтылган катмарлар же көрүнүштөр кызыктырат: эфирдик, астралдык ж. Биздин көз карашыбыз боюнча, бул терминдер дайыма эле туура колдонула бербейт. Андыктан, түшүнүксүздүккө жол бербөө үчүн жана экинчи жагынан, тиешелүү терминге койгон маанибизди оңдоо үчүн, биз 1 -сүрөттө көрүнүштүн деңгээлдеринин ортосундагы байланыштын схемасын сунуштайбыз. Дифференциация кардиналдык сапат принцибине негизделет: ар бир деңгээл кандайдыр бир чексиз (адамга карата) мейкиндик, анда "таза формасында" белгилүү бир сапат бар "жогорку" деңгээлде жок жана бар баарында "төмөндө".

Башкача айтканда, тиешелүү космостук денгээлге кирип, биз бүт Ааламды ушул сапаттын көрүнүштөрүнүн жыйындысы катары кабылдайбыз (мисалы, кармалык катмарда - аракеттердин жана процесстердин жыйындысы катары жана башка эч нерсе жок). Бул сапаттардын спектри, ошондой эле электромагниттик спектр чексиз экенин эстен чыгарбоо керек, жана 1 -сүрөттө белгиленген мейкиндиктер биз тарабынан кабыл алынган, анткени аларды дифференциациялоонун бир топ узун салты бар (бирок, балким, биз сунуштаган сыяктуу катуу эмес), анын алкагында көпчүлүк деңгээлдердин кардиналдык сапаттарына так жана интуитивдүү так аныктамалар берилген. Белгилей кетүүчү нерсе, акыркы 10 миң жылдын ичинде Жердин айланасындагы космосто эфирден астралга чейин энергиянын күчтүү аралашуусу болгон, бул адамзаттын таасири менен биосферанын өзгөрүшү менен байланышкан. Ошондуктан, Жерге жана адамдарга карата, кээ бир булактарда астралдык, кээ бирлеринде менталдык деп аталган жука астралдык денеге (катмарга) карама -каршы, тыгыз эфирдик -астралдык (астралдык, турмуштук) дене жөнүндө сөз кылсак болот.. Чыгыш менен Батыштын инсандык теорияларын азыр салыштыруу үчүн, биз ар бир деңгээлди "оордук-тонкостук" огу боюнча "ачуубуз" керек. Бул жерде биз төмөнкүлөр жөнүндө айтып жатабыз. Ар бир катмар, жогоруда айтылгандай, бүт ааламды билдирет. Башкача айтканда, анын термелүүсү "үстүнөн" да, "астынан" да катмардын термелүүсүн "эске алат", анткени алардын ар бири "өйдөдөн төмөнгө" жана тескерисинче энергияны трансформатор-өткөргүч болуп саналат. Бирок, биз ар бир катмарды белгилүү бир "боз шкала" түрүндө көрсөтө алабыз, анын караңгы учунда бул катмардын эң оор (б.а. катаал, тыгыз, бирок күчтүү) термелүүлөрү, ал эми экинчисинде - эң тымызын (жарык, кыймылдуу, татаал, демек - аз амплитуда - 2 -сүрөт). Эске салсак, мындай масштабдагы ар бир бөлүм бүт ааламды камтыган өзүнүн чексиз мейкиндигине туура келет. Көрсө, мисалы, эфирдик катмарда буддалыктарга тыкандык менен шайкеш келген термелүүлөр бар экен, бирок алардын пайызы ушунчалык кичине болгондуктан, эч кандай "сезилген" эмес. Сураныч, бул сүрөттүн масштабында чагылдырылышы мүмкүн болбосо да, титирөө энергиясы нөлгө барабар эмес экенин эске алыңыз. Андан кийин биз ар кандай катмарларды бири -бирин кайталаган сегменттер түрүндө көрсөтө алабыз, алардын узундугу бул катмардын "эң айкын" термелүү диапазонуна туура келет (3 -сүрөт). Эми биз табиятты жана адамды изилдеген ар кандай илимдерди салыштырып көрө алабыз.

Алардын чиймесинен көрүнүп тургандай, "салттуу" европалык илимдер "азыркы учурда психикалык термелүүлөрдүн тар чөйрөсүн гана өздөштүрүштү, муну физикалык деңгээлди өтө олуттуу изилдөө менен" компенсациялашты ". Так жана табигый илимдердин ортосундагы "боштукту" гуманитардык илимдер "толтурат" (жана өтө ар түрдүү, үзүндүсү), изилденген катмарлардын табияты түзмө -түз оккультизм илимдеринин жана йоганын кучагына алып келет. Бул ошондой эле антропософиянын ийгилигин түшүндүрөт, ал чындыгында жарым -жартылай жана жөнөкөйлөтүлгөн эзотерикалык билим, батыш жашоосунун практикалык муктаждыктарына ылайыкташтырылган. Биздин билим берүү системабызда бул болжол менен башталгыч класстын экинчи -төртүнчү класстарына туура келет. Ошентип, биз европалык илимдер системасы мозаика экенин жана өзөгүндө чектелгендигин жана физикалык дүйнөгө тиешеси жок нерселерде изилденип жаткан процесстерге жөн эле жетишсиз болгон ыкмаларды колдонуп жатканын көрөбүз. Чыгыш илимдери бул кемчиликтерден куру, бирок алардын тили европалык ойлордон өтө алыс. Бирок, жакында эле, кванттык механикада синергетиканын жана жаңы идеялардын пайда болушу жана өнүгүшү менен биз акырындык менен "чыгыштан" "батышка" котормо тилин өнүктүрүүгө жардам бере турган идеяларды түзө баштадык. Чыгыш илиминин жарыгында адамдын руханий өнүгүү жолун кандай элестете аласыз? Негизи, биз идеалдуу руханий жактан өнүккөн инсанды аныктай алабыз, анда бардык процесстер Абсолюттун термелүүсү менен толугу менен координацияланган (резонанс менен). Ошол эле учурда, кыймыл Абсолюттун кайсы формасына жараша - чексиз чоңго (адамга карата), башкача айтканда, Космостук Абсолюттукка же чексиз кичинеге (жанга) - руханийликтин эки негизги түрү өнүктүрүүнү айырмалоого болот, алар белгилүү бир этапка чейин гана айырмаланат. Эки форма тең бир катмарга чыгарылгандыктан, акыркы жыйынтык бирдей болот. Бүгүнкү күндө бул жолдор йога менен тантранын ар кандай түрлөрү менен көрсөтүлгөн. Биз бул жерде ар кандай диний ыкмалар жөнүндө эч нерсе деп айткан жокпуз, анткени бизди адам курчап турган реалдуу дүйнөгө аң -сезимдүү жана гармониялуу ылайыкташтыра ала турган "өйдө" пландуу руханий кыймылдын ыкмалары жана ыкмалары кызыктырат. Диндер, бирок, биринчиден, адамды бири -бири менен кесилишпеген дүйнөнүн кээ бир жеке сүрөттөрүнө батырууга аракет кылышат. Жана бул сүрөттөргө ушунчалык көнгөндөр гана, качандыр бир убакта алардын артындагы реалдуулукту көрө алышкан, реалдуулук, маданий же диний каада -салт менен боёлгон болсо да, аздыр -көптүр ийгиликтүү түрдө рухтун бийиктиктерине өтө алат.. Ошол эле диний осуяттар адамды Кудай, Аллах, Жахаба же башка бир гипостазалар менен АҢ -сезимдүү кызматташууга үндөөдөн көрө, адамдын терс сапаттарын чектөөгө жана басууга багытталган. Батыштын жеке өнүгүү жөнүндөгү ойлору жөнүндө айтуу менен, биз, чынында, христиан же жарым христиандык идеялар жөнүндө айтып жатабыз, анткени бул дин Батыш дүйнөсүнүн көрүнүшүн аныктады. Негизи, бир диний жана маданий салт башкасынан айырмаланып, анын алып жүрүүчүнүн "идеалдуу" абалына туура келген, борборлордун мүнөздүү энергетикалык үлгүсү менен гана айырмаланат. Буддизм бул жерде бир аз айырмаланат, бул динге караганда йоганын социалдашкан түрү. Батышта инсандыкты өнүктүрүүнүн заманбап методдорунун багытын кененирээк анализдөө үчүн, адамдын психоэнергетикалык борборлорун (чакраларды) эстешибиз керек. 1 -таблицада классикалык 7 негизги чакралар жана алардын негизги психофизикалык функциялары көрсөтүлгөн. Практика көрсөткөндөй, психиканын чакра анализи абдан ыңгайлуу, анткени ал инсандык негизги сапаттарды тез жана сапаттуу "карап чыгууга" мүмкүндүк берет.

Вальфдорф педагогикалык мектебинин тексттерине караганда, биринчи кезекте вишуддхи жана анахата сапаттарын өнүктүрүүгө багытталган, б.а. шайырдыкты, калыптандыруучу чыгармачылыкты, баарлашууну, кайрымдуулукту, руханий сүйүүнү күчөтүү. Чынында, тарбиялоодо мындай басым Батыштын бизнес дүйнөсүнө мүнөздүү болгон ажна-манипуляциялык ишмердүүлүккө болгон бир жактуу компенсация болуп саналат. Бирок, төрт борбор жети эмес, мектепте тарбияланган жана "жашоо аркылуу" алынган нерселер Абсолюттун термелүүсү менен дайыма резонанста болбойт. Биз адамдын психоэнергетикалык структурасында көптөгөн ондогон борборлор жана каналдар бар экендиги жөнүндө эмес, алардын ар бири тигил же бул адамдын портретинде көрүнөт. Ал эми эгерде биз сөз менен эмес, иш менен адамзатты толук жана масштабдуу өнүктүрүүгө умтулсак, велосипед ойлоп табууга убакыт коротпой, йога менен тантранын ыкмаларын терең жана олуттуу изилдеп, аларды практикада колдонууну үйрөнүшүбүз керек. Бул ыкмалар болбосо, эң мыкты мугалим телефон аркылуу айыгууга аргасыз болгон дарыгердин абалында. Мисалы, мугалим активдештирилген сахасрара менен баланы кантип өнүктүрө алат, эгерде ал өзү бул борборду жабса же жакшы иштебесе? Кантсе да, адамдар баарлашканда, энергия алмашат жана чоң киши, эреже катары, күчтүүрөөк, палатасынын борборун дээрлик "жабат", ага эч кандай зыян келтирүүнү каалабайт. Төрөлгөндө ага мүнөздүү болгон конкреттүү инсандын оң сапаттарын кантип өнүктүрө алабыз, эгерде биз алардын кандай болушу мүмкүн экенине күмөн санабасак? Мыкты мугалим-окуучу жупту кантип тандоо керек? Кантсе да, акыры бул борборлордун түзүлүшүн талдоого алып келет … биз көрө элекпиз ж.б.у.с. Бирок, абдан көйгөй. Келгиле, тарбиялоо жана инсандык өнүгүү процессинин оптималдуу моделин жакшыраак сүрөттөп берели. Биринчиден, мындай модель билимге жана буддалык деңгээлден төмөн эмес методдорго негизделиши керек. Бул чектелбестен инсанды адекваттуу өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет.(Белгилүү бир даражага жеткенден кийин (болжол менен психиканын жогорку чегинин деңгээлинде), өзүн өзү өнүктүрүүгө болгон каалоо басымдуулук кылат). Албетте, бул методдорду ишке ашыруу үчүн буга чейин тиешелүү катмарларда көрүнгөн адамдарды тандап алуу же аларды атайын даярдоо керек. Экинчиден, окуу процессинин өзү мамлекеттердин тилинде жүргүзүлүшү керек. Мунун аркасында биз ментализацияланган аң -сезимибизге мүнөздүү болгон чектөөлөрдөн арыла алабыз. Чындыгында, Вальфдорф педагогикалык мектеби мындай тилде иштөө аракети, бирок буддалык акылмандыктын термелүүсү болбосо, анда сезимдик жана эмоционалдык абал сөзсүз түрдө үстөмдүк кылат. Үчүнчүдөн, бул модель кайсы ыкмалар кимге жана жашоонун кайсы баскычында колдонулаарын жана кайсынысы пайдасыз же каалабаган эффект берерин эске алышы керек. Ошентип, мисалы, алгачкы жылдары баланын энергиясы анын туугандарынын биринин энергиясы менен тыгыз байланышта, биз аны "тарбиялоого" туура келет. Бул этап өспүрүм курактын башталышына чейин созулат, адам толугу менен "өз бутуна турат". Болжол менен бир жаштан баштап "ата-эненин" баласы менен бирге ал айлана-чөйрөнүн активдүү энергетикалык таасирин башынан өткөрөт, анын салымы анын психикалык абалынын 30-40-50% түзөт. Сиз бөлмөңүздө ойноп жаткан балаңызга эч нерсе айта албайсыз, бирок жакшылыктын, кубанычтын, ачуунун жана кыжырдануунун атмосферасын анын борборлору жана түзүлүштөрү аныктайт жана анын мүнөзүн сиздин сөзүңүз эмес, аныктайт келечек. Ошондуктан, балдарды тарбиялоодо күчтүү жана таза, мугалимдердин жакшы талаалары алардын кесиптик даярдыгына караганда өлчөөсүз маанилүү. Балдар мекемесинин өзү ийбадаткана болушу керек, ага кирүү үчүн бала адамдардан жана нерселерден чыккан күчтүү рухий термелүүлөргө каныккан, оюндар жана иш -чаралар ага ага гана жардам берет. Болжол менен 3-6 жаштан баштап бала төрөлүү учуруна байланыштуу борборлордун "зодиакалдык" түзүлүшүн көрсөтө баштайт. Бул этапта терс сапаттарды (мисалы, ашыкча таш боордук, агрессивдүүлүк же эмоционалдуулук) "компенсациялоого" убакыт бөлүү маанилүү, ошентип айлана -чөйрөнү тандап алуу (анын ичинде адамдарды!) Жана анын психоэнергетикасын шайкеш келтирүү үчүн балага тийгизген таасири. структура Негизи, өспүрүм курактан кийин, б.а. болжол менен 14-16 жашта, бала толугу менен көз карандысыз бойго жеткен. Бул учурда, ал өзүн индивидуалдуу, көз карандысыз активдүү принцип катары ишке ашырууга жардам бериши жана акыры бардык деңгээлдеги көрүнүштөрдө өзүнүн иш -аракеттери үчүн толук жоопкерчилик тартууга үйрөтүүсү зарыл. Андан ары жеке өнүгүү же өзүн-өзү өнүктүрүү, же тажрыйбалуу мугалимдердин жетекчилиги астында атайын руханий ыкмаларды үйрөтүү менен байланышкан. Эгерде биз реалдуулукка кайрыла турган болсок, бул жерде биз эки негизги милдетти айырмалай алабыз: балдарды коргоо жана чоңдорду кайра тарбиялоо. Жогоруда сүрөттөлгөн типтеги мектепке чейинки мекемелердин тармагын түзүү зарыл. Кыязы, алар башында туруктуу жана жетишээрлик жогорку жашоо деңгээли бар өлкөлөрдө пайда боло алышат. Бул тигил же бул диний же эзотерикалык агымга көз каранды болуп калбоо үчүн "нөлдөн" жаратуу жакшыраак болгон рухий өнүгүү борборлоруна да тиешелүү. Бирок бул борборлор руханий өнүгүүгө умтулган жана башкаларга жардам бере ала турган баарына ачык болушу керек. Эгерде мындай институттар пайда болсо, анда бул өтө алыскы келечекте болору айдан ачык, анткени бул жерде негизги чектөө кадр маселеси болот. Бул мындай мекемелердин мугалимдер жамаатын Батыштын мыкты илимпоздору жана Чыгыштын мыкты мистиктери менен жалаң механикалык түрдө толуктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу. Жок, ар бир мугалим батыштын менталитетин бирдей жакшы сезиши жана руханий билимге жана көндүмдөргө ээ болушу керек.(Практика көрсөткөндөй, адам өзүн өзү өнүктүрүүнүн туруктуу деңгээлине жетиши үчүн, эң жакшы баштапкы энергетикалык структурасы болсо дагы, болжол менен 3,5-5 жыл талап кылынат.) Жана илимпоздор менен мистиктерди атайын өткөрүүгө чакырса болот (жана керек). курстар жана тандалмалар. Ошентип, биз инсандык өнүгүүнүн чыгыш жана батыш түшүнүктөрүнүн ортосундагы байланышты түшүнүүбүздү баяндадык. Тантра да, йога да, чыныгы илим сыяктуу, акыркы инстанцияда чындыкты таратпайт. Алар жөн эле алар үчүн жеткиликтүү болгон дүйнөнүн сүрөтүн сүрөттөйт, анын элементтеринин бири - Адам.

Тема боюнча популярдуу