Мая иллюзиясы

Video: Мая иллюзиясы

Video: Мая иллюзиясы
Video: Самадхи, Часть 1. Майя, иллюзия обособленного "Я" 2023, Май
Мая иллюзиясы
Мая иллюзиясы
Anonim

Бул материалдык иллюзия мая деп аталат. Бул "реалдуулук, алдамчылык, унутчаактык" - жок нерсени билдирет. Маянын таасири астында адам бул убактылуу материалдык дүйнөдө бактылуу боло алам деп ойлойт. Мая, Жогорку Элес энергиясы, өз алдынча иш кылбайт, бирок Анын көзөмөлүндө.

Image
Image

"Алар иллюзиядан (мая) улам, алар (жива) эркиндигин жоготушат. Билгиле, Табият - элес (мая), жана Кудуреттүү Теңир бул элестин жаратуучусу."

Майя ушунчалык күчтүү болгондуктан, адам канчалык азап чекпесин, ал бактылуумун деп ойлойт. "Майя - адамдардын азап чегүүсүнүн жана анын импотенциясынын себеби. Анын айынан адам өзүнүн кудайлык табиятын унутат". Жива денеси менен таанылганда, ал миңдеген каалоолорду өрчүтүп, аны аткарууга аракет кылат. Материалдык дүйнөнүн табияты ушундай, жива өз абалынан пайдаланууга канчалык аракет кылса, ошончолук ал майянын торуна чырмалып калат. Майянын таасири астында аракеттенип, жива өзүн карма мыйзамынын, себептүүлүк мыйзамынын астына коет.

Майянын келип чыгышы жөнүндө Бхагаван Кришна мындай дейт: "Материалдык табияттын үч режиминен турган Менин (майанын) бул кудайлык энергиясын жеңүү кыйын". Веда буга мындай деп кошумчалайт: "Майя (иллюзия) жалган же убактылуу болгону менен, анын артында эң чоң сыйкырчы, Кудайдын шахсиясы турат, ал Махесвара, эң жогорку көзөмөлдөөчү".

Негизи, Майя - элестетүүдөн, алдамчылыктан, адамдарды азгырган закымдан башка эч нерсе эмес, аларды түбөлүктүүлүк менен бакытты материалдык дүйнөнүн ишмердүүлүгүнөн табууга болот (чынында өткөөл жана азапка толгон). Ал тургай жогорку билимдүү жана интеллектуалдуу адамдар да майянын дубасына түшүп калышы мүмкүн. Бхагавад-гита мындай адамдарды маяпахта-жна деп аныктайт-"билими майя тарабынан уурдалып кеткендер". Ведика адабиятынын максаты - бардык тирүү жандыктарды майя кулчулугунан бошотуу. "Адамзатка тигил же бул жол менен ээ болгон бул иллюзиянын кишендеринен кутулуу - бардык аракеттердин таажысы". Бхагавад-гитада живанын майянын кулчулугунан бошонушу өтө кыйын экени айтылат: "Материалдык табияттын үч режиминен турган бул Менин кудайлык энергиямды жеңүү өтө кыйын. Бирок кимдир бирөө Мага баш ийүү анын таасиринен оңой эле чыгып кетет ».

Тема боюнча популярдуу