Инстинкт

Video: Инстинкт

Video: Инстинкт
Video: Инстинкт 1999 - Мы не владеем миром, мы здесь не цари, не боги. 2023, Июнь
Инстинкт
Инстинкт
Anonim

Инстинкттин аныктамасына келсек, мен Риверс тарабынан түзүлгөн же эч нерсеге жооп бербөөнүн маанисин баса белгилегим келет; инстинктивдүү иштин бул өзгөчөлүгү маселенин психологиялык тарабы үчүн өзгөчө маанилүү окшойт.

Image
Image

Мен өзүмдү суроонун бул жагы менен чектейм, анткени мен инстинкт маселесин анын биологиялык аспектиси боюнча кароого өзүмдү компетенттүү деп эсептебейм. Бирок мен инстинктивдүү ишмердүүлүктү психологиялык жактан аныктоого аракет кылганымда, мен толугу менен Риверлердин критерийине толугу менен же эч нерсеге жооп бере албай тургандыгымды төмөнкү себептерден улам таба албайм: Риверс бул жоопту интенсивдүүлүгү берген шарттарга көз каранды болбогон процесс катары аныктайт. ага көтөрүл.

Бул кандайдыр бир шартта, аны пайда кылган стимулга көз карандысыз, өзүнүн белгилүү бир интенсивдүүлүгүнө ээ болгон реакция. Бирок, эгерде алардын арасында интенсивдүүлүгү стимулдун күчүнө таптакыр пропорционалдуу болбогондор барбы деп ойлонуп, аң -сезимдин психологиялык процесстерин карай турган болсок, анда ар кандай адамда алардын көп түрдүүлүгү болот экен. Мисалы, майда-чүйдө нерселер, таасирлер, апыртылган мотивдер, алыскы ниеттер ж.б.у.с. Демек, бул процесстерди инстинкт катары классификациялоо кыйын, ошондуктан биз башка критерийди издешибиз керек.

Биз "инстинкт" сөзүн күнүмдүк сүйлөөдө көп колдонобуз. Ошентип, биз "инстинктивдүү иш -аракеттер" жөнүндө сүйлөшөбүз, мындай жүрүм -турумду, мотиви жана максаты толук ишке ашпаган жана жашыруун ички зарылдык менен гана түшүндүрүүгө болот. Бул өзгөчөлүктү англис жазуучусу Томас Рид буга чейин белгилеген "Инстинкт менен мен эмне кылып жатканыбызды эч кандай максатсыз, ой жүгүртүүсүз жана түшүнүксүз аткарылган кээ бир аракеттерге табигый импульс дегенди билдирем."

Ошентип, инстинктивдүү иш -аракет анын мотивдерин үзгүлтүксүз аңдап билүү менен мүнөздөлгөн, катуу аң -сезимдүү процесстерден айырмаланып, анын артында турган психологиялык мотивдин аң -сезимсиздиги менен мүнөздөлөт. Инстинктивдүү иш -аракет аздыр -көптүр капысынан келип чыккан психологиялык кубулуш - аң -сезимдин үзгүлтүксүздүгүнүн үзүлүшү сыяктуу көрүнөт. Бул жагынан алганда, бул ички муктаждык катары сезилет, бул чындыгында Канттын инстинктке берген аныктамасы ».

Демек, инстинктивдүү активдүүлүк аң -сезимге алардын жыйынтыктары аркылуу жеткиликтүү болгон белгилүү бир аң -сезимсиз процесстерге таандык кылынышы керек. Бирок эгер кимдир бирөө инстинкт деген түшүнүккө ыраазы болсо, анда анын жетишсиздиги жакында байкалат: ал инстинктти аң -сезимсиз процесс катары мүнөздөп, аң -сезимдүү процесстерден ажыратат. Эгерде, экинчи жагынан, биз аң -сезимсиз процесстерди бир бүтүн катары карай турган болсок, анда алардын бардыгын инстинкт катары классификациялоо мүмкүн эместиги байкалат, бирок күнүмдүк сүйлөөдө алардын ортосунда эч кандай айырмачылык жок. Эгерде сиз күтүлбөгөн жерден жыланды көрүп, абдан коркуп кетсеңиз, аны инстинктивдүү импульс деп атоого акыңыз бар, анткени ал маймылдардагы жыландардан инстинктивдүү коркуудан айырмасы жок.

Инстинктивдүү иш -аракеттердин эң мүнөздүү сапаттары, биринчи кезекте, кубулуштун бир түрдүүлүгү жана анын кайталануу ырааттуулугу. Ллойд Морган туура белгилегендей, инстинктивдүү жоопко ставка коюу эртеңки күндүн чыгышы сыяктуу кызыксыз.

Башка жагынан алганда, кимдир бирөө толугу менен зыянсыз тоокту көргөн сайын дайыма коркуу менен кармалып турушу мүмкүн. Жана бул учурда коркуу механизми инстинкт сыяктуу аң -сезимсиз импульс болсо да, биз ошого карабастан бул эки процессти айырмалашыбыз керек.

Биринчи учурда, жыландан коркуу - кеңири таралган максаттуу процесс; Экинчи жагдай, эгер ал адатка айланган болсо, инстинктти эмес, фобияны билдирет, анткени ал өзүнчө пайда болот жана бардыгы үчүн жалпы өзгөчөлүк эмес. Бул сыяктуу башка көптөгөн аң -сезимсиз каалоолор бар: мисалы, жадатма ойлор, музыка, күтүлбөгөн идеялар жана маанай, импульсивдүү эмоциялар, депрессия, тынчсыздануу ж.

Мындай көрүнүштөр кадимки адамдарда да, оорулуу адамдарда да болот. Эгерде алар үзгүлтүксүз эмес, обочодо гана пайда болсо, анда бул инстинктивдүү процесстер эмес, бирок алардын психологиялык механизми инстинкттин психологиялык механизмине туура келгендей көрүнөт. Аларды патологиялык учурларда оңой эле байкаса болот же эч нерсеге жооп бербестен сүрөттөөгө болот. Психопатологияда стимул инстинктивдүү реакцияга салыштырмалуу белгилүү бир туруктуу жана салыштырмалуу жетишсиз реакцияны пайда кылган мындай учурлар көп кездешет.

Бул процесстердин бардыгын инстинкттен айырмалоо керек. Тукум кууган жана бир калыпта жана үзгүлтүксүз пайда болгон аң -сезимсиз процесстерди гана инстинкт деп атоого болот. Ошол эле учурда, аларда Герберт Спенсер белгилеген түрдөгү рефлексивдүүлүктүн белгиси болушу керек. Бул процесс жөнөкөй, сезүү кыймылдаткыч рефлексинен айырмаланат, ал татаалыраак.

Уильям Джеймс инстинктти жөн жерден эмес, "нерв борборлорунда кандайдыр бир рефлектордук догонун пайда болушунан келип чыккан жөнөкөй дүүлүктүрүүчү-моторлуу импульс" деп атайт. Инстинкттер, рефлекстер сыяктуу, бир түрдүүлүк жана туруктуулук, ошондой эле алардын мотивациясын билбөө менен мүнөздөлөт.

Инстинкттер кайдан келип чыгат жана алар кантип алынат деген суроо өтө татаал. Алар ар дайым тукум кууп өткөндүгү, алардын келип чыгышын түшүндүрүүгө эч нерсе кылбайт - бул жөн эле көйгөйдү ата -бабаларыбызга артка кайтарат. Инстинкттер көп кайталануучу жеке, анан жалпы ыктыярдуу актыларда пайда болгон кеңири таралган көз караш бар. Бул түшүндүрмө ишенүүгө татыктуу, анткени биз күнүмдүк байкоо жүргүзө алабыз.

Бирок жаныбарлар дүйнөсүндө табылган укмуштуудай инстинкттерди эске алганда, жаттоо элементи кээде таптакыр жок экенин моюнга алууга аргасыз болобуз. Кээ бир учурларда, жаттоо жана машыгуу таптакыр кантип ишке ашаарын элестетүү да мүмкүн эмес. Мисалга yucca бабочкасынын (Pronuba yuccasell) укмуштуудай репродуктивдүү инстинктин алалы. Юкка гүлүнүн гүлдөрү бир түнгө гана ачылат. Көпөлөк бир гүлдөн чаңчаны алып, андан кичинекей топту жасайт, андан кийин экинчи гүлдүн үстүнө отурат, пистилин ачат, жумурткаларын уруктун арасына таштап, анан топту пистилдин воронка түрүндөгү оюкчасына киргизет. Көпөлөк бул татаал операцияны өмүрүндө бир эле жолу жасайт.

Мындай учурларды жаттоо жана окутуу гипотезасын колдонуу менен түшүндүрүү кыйын. Ошондуктан, жакында Бергсондун философиясына негизделген жана интуиция факторуна басым жасаган жаңы түшүндүрүү жолдору сунушталды. Интуиция - бул аң -сезимсиз процесс, анын натыйжасы аң -сезимсиз мазмундун - күтүүсүз ойдун же алдын ала сезимдин аң -сезимге кириши болуп саналат."

Бул кабылдоо процессине окшош, бирок сезүү органдарынын аң -сезимдүү ишмердүүлүгүнөн жана интроспекциядан айырмаланып, кабылдоо аң -сезимсиз. Мына ошондуктан биз интуицияны "инстинктивдүү" түшүнүү аракети катары айтабыз. Бул инстинктке окшош процесс, анын айырмасы менен, инстинкт - бул өтө татаал иш -аракеттерди ишке ашыруу үчүн максаттуу импульс, ал эми интуиция - бул өтө оор кырдаалды аң -сезимсиз максаттуу түшүнүү.

Демек, кандайдыр бир мааниде, интуиция инстинктке карама -каршы, ал канчалык таң калыштуу болсо. Бирок биз үчүн таң калыштуу эмес, таң калыштуу эмес, табият үчүн таптакыр жөнөкөй экенин эч качан унутпашыбыз керек. Биз ар дайым нерселерди түшүнүү боюнча өзүбүздүн кыйынчылыктарыбызды долбоорлоого жакынбыз, аларды татаал деп атайбыз, чындыгында алар биздин интеллектуалдык көйгөйлөрүбүздү билишпейт.

Инстинкт көйгөйүн талкуулоо аң -сезимсиз түшүнүк менен байланышпаса толук эмес болмок, анткени ал инстинктивдүү процесстер, аң -сезимдин көмөкчү түшүнүгүн зарыл кылат. Мен аң -сезимсизди аң -сезимдин сапатына ээ болбогон бардык психикалык кубулуштардын жыйындысы катары аныктайм.

Психиканын бул мазмунун таптакыр аң -сезимдүү болуу үчүн бул мазмундун ар бир элементи белгилүү бир энергетикалык баалуулукка ээ болушу керек деген божомолго таянып, "субтест" деп атоо туура болмок. Аң -сезимдүү мазмундун элементи канчалык төмөн болсо, аң -сезимдин босогосунда ошончолук оңой жоголот. Ушундан келип чыгат: аң -сезимсиз - эстен тануу үчүн али алсыз болгон бардык жоголгон эскерүүлөрдүн жана психиканын мазмунунун бардык элементтери.

Бул элементтер аң -сезимсиз ассоциативдик иштин продуктулары, бул дагы түштөрдү пайда кылат. Буларга аздыр -көптүр атайылап басылган ойлорду жана сезимдерди кошуу керек. Мен бул элементтердин баарын "жеке аң -сезимсиз" деп атайм. Бирок мындан тышкары, биз аң -сезимсиз сапаттардын арасынан индивидуалдык түрдө эмес, тукум кууп өткөн нерселерди таба алабыз, башкача айтканда, аң -сезимдүү мотивациясыз керектүү иш -аракеттерди жасоого түрткү катары.

Бул "тереңирээк" катмарда биз "интуициянын" априордук тубаса формаларын, тактап айтканда, бардык психикалык процесстердин априордук детерминанттары болгон кабылдоо менен түшүнүүнүн архетиптерин табабыз. Эгерде инстинкттер адамды мүнөздүү жашоо образын алып барууга мажбурласа, анда архетиптер аны кабылдоонун жана түшүнүүнүн мүмкүн болгон жолдорун атайын адамдык алкакта чектейт.

Инстинкттер менен архетиптер чогуу "коллективдүү аң -сезимсизди" түзөт. Мен муну "жамааттык" деп атайм, анткени жеке аң -сезимсизден айырмаланып, ал жеке, аздыр -көптүр уникалдуу элементтерден эмес, универсалдуу жана дайыма пайда болгон элементтерден турат.

Инстинкт негизинен жамааттык, башкача айтканда, индивидуалдуулукка эч кандай тиешеси жок универсалдуу жана үзгүлтүксүз пайда болгон көрүнүш. Бул сапатта архетиптер инстинкттерге окшош жана алар сыяктуу жамааттык көрүнүш.

Менимче, инстинкттер жөнүндөгү маселени архетиптерге шилтеме кылбастан, психологиялык көз караш менен кароого болбойт, анткени чындыгында алар бири -бирин аныктайт. Ошентсе да, адамдын психологиясындагы инстинктинин ролу жөнүндөгү пикирлердин ар түрдүүлүгүнөн улам бул көйгөйдү кароо өтө кыйын көрүнөт.

Ошентип, Уильям Джеймс адам инстинктке толуп кетет деген пикирде, ал эми башка изилдөөчүлөр аларды рефлекстерден айырмаланбаган өтө аз сандагы процесстерге чейин төмөндөтүшөт, тактап айтканда: ымыркайга мүнөздүү болгон кээ бир кыймылдарга, анын буттарынын өзгөчө реакцияларына., кекиртек, оң колдун колдонулушу жана көп муундуу тыбыштардын пайда болушу. Менимче, бул чектөө өтө эле алыс кетет, бирок ал жалпы адам психологиясына абдан мүнөздүү.

Биринчиден, биз адамдык инстинкттерди эске алганда өзүбүз жөнүндө ойлоноорубузду жана ошондуктан атайылап бир жактуу соттогондугубузду дайыма эстен чыгарбашыбыз керек.

Бизге өзүбүзгө караганда жаныбарлардын же жапайы инстинкттерди байкоо биз үчүн алда канча ыңгайлуу. Бул биз өзүбүздүн иш -аракеттерибизди кылдаттык менен карап чыгууга жана алар үчүн рационалдуу түшүндүрмө табууга көнүп калганыбызга байланыштуу. Бирок бул биздин түшүндүрмөлөрүбүз кемчиликсиз болот дегенди билдирбейт, чынында, бул өтө күмөн.

Биздин тайыз суубуз аркылуу чыныгы мотивди - анын артындагы инстинктти рационализациялоо үчүн адамдан тышкаркы интеллектин кереги жок.

Бул жасалма рационализациянын натыйжасында биз инстинкттер менен эмес, аң -сезимдүү мотивдер менен башкарылып жатканыбызды сезишибиз мүмкүн. Албетте, мен кылдат машыгуунун натыйжасында инстинктти ыктыярдуу аракеттерге айлантууда жарым -жартылай ийгиликке жеткен жок деп талашкым келбейт.

Инстинкт багындырылды, бирок негизги импульстар дагы эле инстинктивдүү. Шек -күмөнсүз, биз көптөгөн инстинкттерди рационалдуу түшүндүрмөлөргө ороп алганга жетиштик, ошондуктан биз көптөгөн парда астында түпкү мотивди тааный албайбыз. Бул ыкма менен бизде иш жүзүндө эч кандай инстинкт калган жоктой сезилет. Бирок, эгер биз Риверстин критерийин адамдын жүрүм-турумуна эч нерсеге ылайыксыз жооп берсек, анда орунсуз жооптордун көп учурларын көрөбүз.

Ар ким өзүнүн реакциясын рационалдуу мотивдер менен түшүндүрүүгө этият болгону менен, апыртма - бул универсалдуу адамдык касиет. Мындай талаш -тартыштар ар дайым көп болот, бирок апыртылган факт бойдон калууда. Бир адамдын кылганын же айтканын, бергенин же алганын кырдаал боюнча негиздүү же негиздүү эмес, көбүнчө көп же аз экенин кантип түшүндүрүүгө болот? Туура, анын ичинде аң -сезимсиз процесс башталып, адаттагыдай эле акылдын жардамысыз уланууда жана демек, рационалдуу мотивациянын ченеминен ашып, ага жетпей жатат.

Бул көрүнүш ушунчалык бир калыпта жана туруктуу болгондуктан, биз муну инстинкт гана деп эсептей алабыз, бирок бул кырдаалда эч ким жүрүм -турумунун инстинктивдүүлүгүн моюнга алгысы келбейт. Ошондуктан, мен адамдын жүрүм -туруму адаттагыдан көбүрөөк инстинкттин таасирине дуушар болот жана биздин инстинктивдүү апыртмабыздын натыйжасында бул жагынан ката кетирүүбүз үчүн көп учурда ишенем. рационализм.

Инстинкттер - бул типтүү иш -аракеттер жана биз бирдей жана дайыма болуп туруучу иш -аракеттердин жана реакциялардын түрлөрүнө туш болгондо, биз инстинкт менен күрөшөбүз, ал аң -сезимдүү мотив менен байланыштуубу же жокпу.

Эгерде биз адамдын инстинктинин көп же аз экендигине кызыкдар болсок, анда дагы эле карала элек суроону, адамдын психикалык реакциянын көптөгөн баштапкы формалары же архетиптери барбы же жокпу деген суроо туулушу мүмкүн. Бул жерде биз жогоруда айткандай кыйынчылыкка туш болдук: биз жалпы кабыл алынган жана өзүнөн өзү түшүнүктүү түшүнүктөр менен иштөөгө көнүп калдык, алар канчалык деңгээлде кабылдоонун архетиптик формаларына негизделгенин да билбейбиз.

Инстинкттер сыяктуу эле, биздин ой жүгүртүүбүздүн ашыкча дифференциациясынан улам прототиптер араң эле айырмаланчу. Кээ бир биологиялык теориялар аз сандагы инстинкттерди адамга таандык кылгандай, билим теориясы да архетиптерди бир нече жана логикалык жактан чектелген түшүнүк категорияларына түшүрөт.

Платон болсо, архетиптерге метафизикалык идеялар, "парадигмалар" же моделдер катары өтө чоң маани берет, ал эми чыныгы нерселер бул идея-моделдердин көчүрмөсү гана.

Мен архетиптин идеясын Малебранч менен Бэконго чейин алган Августин Бактылуу мезгилден берки орто кылым философиясы Платондун концепциясын бул жагынан улантууда. Бирок схоластиктер арасында биз архетиптер - бул адамдын акылына сайылган жана ага тигил же бул өкүмгө келүүгө жардам берген табигый сүрөттөлүштөр деген пикирди кездештиребиз.

Ошентип, Герберт Черберия мындай дейт: "Табигый инстинкттер - бул ар бир кадимки адамга мүнөздүү болгон жөндөмдөрдүн көрүнүшү жана алар аркылуу нерселердин ички шайкештиги жөнүндө жалпы түшүнүктөр, мисалы нерселердин себеби, каражаты жана максаты, жакшылык, жамандык, сулуулук, ырахат ж.

Декарт менен Малебранчтын күндөрүнөн бери "идея" же архетиптин метафизикалык мааниси барган сайын алсырап баратат. Бул "ойго", таанымдын ички шартына айланды, Спиноза так формулировкалады: "" Идея "деп мен ойлогон нерсе катары жан тарабынан түзүлгөн руханий түшүнүктү айтам." Акыры, Кант архетиптерди чектелген деңгээлге чейин кыскартты. түшүнүү категорияларынын саны Шопенгауэр жөнөкөйлөтүү процессин улантты, ошол эле учурда архетиптерге дээрлик платондук маанини берди.

Бул өтө кыска сүрөттөмөдө дагы, биз инстинкттерди рационалдуу мотивациянын астында жашырган жана архетиптерди рационалдуу түшүнүктөргө айландырган психологиялык процесстин ишин кайра көрөбүз. Бул формада, архетипти таануу кыйынчылык менен гана болот.

Ал эми адамдын дүйнөнүн ички сүрөттөлүшүн жасоо ыкмасы, деталдардагы бардык айырмачылыктарга карабастан, анын инстинктивдүү аракеттери сыяктуу бир калыпта жана дайыма кайталанат. Мурда биз аң -сезимдүү иш -аракеттерибизди аныктоочу же жөнгө салуучу инстинкт түшүнүгүн постулдаштырууга мажбур болчубуз, азыр биз түшүнүктүн түрлөрүн аныктоочу фактор түшүнүгүнө кайрылууга тийишпиз. биздин элестерибиз.

Дал ушул факторду мен архетип же прототип деп атайм. Прототип, балким, өзүн инстинкт менен кабылдоо же инстинкттин автопортрети катары аныктоо үчүн ылайыктуу болсо керек, аң-сезим-бул объективдүү жашоо процессинин ички сезими.

Аң -сезимдүү аң -сезим биздин иш -аракеттерибизге форма жана багыт бергендей эле, архетип аркылуу аң -сезимсиз аң -сезим инстинкттин формасын жана багытын аныктайт. Эгерде биз инстинктти "тазаланган" деп атасак, анда архетипти ишке ашыруучу "интуиция" (же башкача айтканда, архетип аркылуу түшүнүү) укмуштай так болушу керек. Ошентип, Yucca көпөлөгү өзүнүн инстинктин "кыймылга келтирген" абалдын сүрөттөлүшүн өзү ичинде алып жүрүшү керек. Бул сүрөт ага юкка гүлүн жана анын түзүлүшүн "таанууга" мүмкүндүк берет.

Дарыялардын баардыгы же эч нерсеси жок критерийи адам психологиясында инстинкттин аракетин табууга жардам берди жана прототип түшүнүгү интуитивдүү түшүнүү аракеттерине карата бирдей ролду ойношу мүмкүн. Интуитивдүү активдүүлүк эң жөнөкөй адамдарда байкалат. Бул жерде биз алардын мифологиясынын астындагы белгилүү типтүү сүрөттөр жана мотивдер менен дайыма беттешип турабыз. Бул сүрөттөр автохтон болуп саналат жана бир кыйла ырааттуулук менен пайда болот; бардык жерде биз сыйкырдуу күч же зат, рухтар жана алардын иштери, баатырлар жана кудайлар, алар жөнүндө уламыш идеясын табабыз.

Улуу дүйнөлүк диндерде биз бул сүрөттөлүштөрдүн кемчиликсиздигин жана ошол эле учурда өсүп бараткан акылдуу формаларды көрүп жатабыз. Алар так илимдерде да энергия, эфир жана атом сыяктуу кээ бир алмаштырылгыс көмөкчү түшүнүктөрдүн негизи катары пайда болушат. Философияда Бергсон прототипти "duree creatrice" түшүнүгүнүн мисалы менен жандандырат, аны Proclusто да, баштапкы түрүндө да Гераклитте кездештирүүгө болот.

Аналитикалык психология дайыма архетиптик сүрөттөрдүн катмарланышынан келип чыккан кадимки жана оорулуу адамдардын аң -сезиминин бузулушу менен алектенет. Инстинкттердин кийлигишүүсүнөн улам жетишсиз болгон иш -аракеттер архетиптер тарабынан башкарылуучу интуитивдүү түшүнүктөрдөн келип чыгат жана көбүнчө өтө интенсивдүү жана көбүнчө бурмаланган таасирлердин пайда болушуна алып келет.

Архетиптер түшүнүүнүн типтүү түрлөрү, жана биз бир калыпта жана дайыма пайда болгон түшүнүк формалары менен кайда жолуксак да, биз анын мифологиялык мүнөзүн тааныйбызбы же тааныбайбызбы, биз архетип менен алектенебиз.

Жамааттык аң -сезимсиздик инстинкттердин жыйындысынан жана алардын корреляциясынан - архетиптерден турат. Инстинкттер сыяктуу эле, ар бир адамдын архетиптик образдары бар. Мунун эң таасирдүү далили - жамааттык аң -сезимсиздиктин басып кирүүсү менен мүнөздөлгөн психикалык бузулуулардын психопатологиясы. Бул шизофрения менен болгон окуя: бул жерде биз көбүнчө архаикалык импульстар кубулушун айкын мифологиялык образдар менен айкалышта байкоого болот.

Менин көз карашым боюнча, биринчиликти айтуу мүмкүн эмес - кырдаалды түшүнүү же аракетке түрткү. Менимче, алар түшүнүү ыңгайлуулугу үчүн биз эки башка процесс катары кароого мажбур болгон бир эле жашоо процессинин аспектилери окшойт.

Тема боюнча популярдуу