Tarot карталарындагы архетиптик символизм

Video: Tarot карталарындагы архетиптик символизм

Video: Tarot карталарындагы архетиптик символизм
Video: разбор архетипа творец 2023, Июнь
Tarot карталарындагы архетиптик символизм
Tarot карталарындагы архетиптик символизм
Anonim

Tarot - адамдын ой жүгүртүүсүнүн негиздеринин бирин түзгөн жана коллективдүү аң -сезимдин тереңинде, генетикалык, ата -бабалык жана кармикалык эс тутумда сакталган архетиптик сүрөттөрдүн укмуштуу жана уникалдуу системасы.

Image
Image

Эреже катары, эң жогорку архетиптер жалгыз эмес: алар бири -бири менен тыгыз байланышта, топтордо, философиялык жактан да, жеке психологиянын көз карашынан да көрүнөт. Таротанын негизги Арканасы адам жашоосунун белгилүү бир жагдайында ачылган, бири -бири менен байланышкан архетиптик образдарды камтыйт. Жана так ушундай жол менен, ажырагыс система катары, аларды кароо керек.

Биздин мектеп архетипте активдүүлүктүн формасын гана эмес, бул ишти "козгоп" турган жагдайларды да эске алуу менен астрологиялык кат алышуунун философиялык концепциясына негизделген Tarot теориясына жана практикасына мамиле иштелип чыккан.. Tarotту изилдөөгө системалуу мамиле - бул биздин методдун айырмалоочу өзгөчөлүгү.

Ар бир 22 Негизги Аркана адамдын жүрүм -турумунун белгилүү бир жолун чагылдырат (планетардык кат алышуу), бул иш -аракеттин мотиви (зодиакалдык кат алышуу) жана белгилүү бир кырдаал (үйгө астрологиялык кат алышуу). Ошентип, биз астрологиялык мыйзамдар системасында Tarot arcana аркылуу архетиптердин көрүнүшүн карайбыз. Биз Артур Уэйттин Tarot палубасын идеалдуу палуба катары колдонобуз, негизги архетиптик сүрөттөрдү жана кырдаалдарды ачуу үчүн зарыл жана жетиштүү символикалык диапазону бар.

Бул окуянын алкагында биз майор Аркананын бирөөсүн, арабаны гана карайбыз. Бул Аркананын астрологиялык жазышуулары Зодиак рагынын белгиси, Ай планетасы, 4 -үй. Биз сизди астрологиялык терминдер менен тажатпайбыз, бирок бул Арканумдун жеке өзгөчөлүктөрүн кыскача карап чыгабыз, ошол эле учурда аны өзүнчө көрүнүш катары кароо абстракция экенин, дүйнө бир экенин жана Arcanum арабасы бир бөлүгү экенин эске алабыз. системанын. Tarot Arcana жөнүндө толук сүрөттү, алардын философиялык жана божомолдоочу баалуулугун, аларды ажырагыс кубулуш катары кароо менен гана алууга болот.

Бул Арканга кайрылганыбыз жөн жерден эмес. Бул Аравия (бул картанын үстөмдүк кылган идеясына карама -каршы), адамдын психикасынын бардык элементтеринин репозиторийи катары аң -сезимсиздин ролу жөнүндө, архетиптер жана инстинкттер жөнүндө айтып берет.

Арабанын негизги функциясы коргоочу же коргонуу болуп саналат жана бул функция өзүн көрсөтө турган кырдаал - бул корголушу керек болгон нерседен коргоо талап кылынган жагдай, ал өзүн коргой албайт. Биринчиден, бул биздин психологиябыз жана физиологиябыз. Адамча жооп берүү жөндөмү психиканын тубаса аң -сезимсиз түзүлүшү аркылуу ишке ашат. Бул жөндөм автоматтык түрдө ишке ашат жана аң -сезим тарабынан башкарылбайт. Автоматизмдин мисалдары аң -сезимсиздин коргоо функциясын апачык көрсөтөт. Бул аймак жооп берүү жана жооп берүү үчүн корголушу керек. Архетиптер эсин жоготкондордун элементтери катары ар дайым коргоонун жана айыгуунун ташуучулары болуп келишкен, бул дененин коргоочу функциясы.

Дагы бир коргоочу же коргоочу функция - психиканын чагылуусу (тышкы чөйрөнүн таасиринин чагылышы). Бул сүрөттө символикалык түрдө сүрөттөлгөн (арабалардын картасы), анда курал-жарак кийип, сфинкс тарткан арабада алтын чачтуу жигит сүрөттөлгөн. Бул коргоонун символу. Араба (же майдан арабасы) - бул идеалдуу күзөтчү, кыймылсыз турган жана ар кандай чабуулду заматта кайтарууга даяр турган күзөтчү. Бирок көңүл бургула, айдоочунун тизгини жок, ал сфинкстерди башкара албайт. Сфинкс - бул биздин табиятыбыздын бир бөлүгү, бизге мурас катары берилген, аны биз көзөмөлдөбөйбүз (физикалык жана психикалык жактан жашоо активдүүлүгүн камсыз кылган процесстер, биздин аң -сезимсиз). Адам өзүнүн "арабасы" менен чектелет жана дал ушул чектөө биз "отун сындырбайбыз", бул деңгээлде болуп жаткан нерселердин бардыгы объективдүү жана мыйзамдарына ылайык жаратылыш тарабынан көзөмөлдөнөт деген кепилдик. Жана бул системада ийгиликсиздик болгондо, бул жагымсыз болсо да, бирок бир калып катары каралышы керек. Бул аймак адамдардын көзөмөлүндө эмес, андыктан психикалык ооруларды дарылоо мүмкүн эмес.

Картада, арабада, айдоочу коргонуунун ички бөлүгүн билдирет, б.а. корголгон адам, ал эми сфинкстери бар арабанын сырткы бөлүгү - коргогон адам. Символикалык түрдө, айдоочу баланын сүрөтү менен байланыштырылышы мүмкүн. Бул учурда баланын архетипи аны коргоонун зарылдыгы абалында көрүнөт жана бул функцияны энеси аткарат, ал коргоочунун милдетин аткарат. Биз баланын жашын бойго жеткенге чейинки курагы жөнүндө айтып жатабыз, ал азырынча өз алдынча жашоосун камсыздай албайт. Терс жагы катары, ал ошондой эле бойго жеткен болушу мүмкүн, курактык көз караштан алганда, бирок психологиялык жактан таптакыр ымыркай, өз алдынча чечим кабыл ала албаган, өзү үчүн жооптуу. Ал эми эненин образы бул жерде коргоочу функциянын (коргоо, кам көрүү, камкордук) алкагында каралат, анткени бул кырдаалда биз сактоо жөнүндө сүйлөп жатабыз, жашоону сактоо инстинкти (көбөйүү инстинкти эмес) бул жерде иштейт.

Арабанын дагы бир функциясы - тең салмактуулукту сактоо. Айдоочу жөн эле кыймылдабай туруп калбайт, ал дубалга дубалга орнотулган окшойт. Туруктуу балансты бул жерде тышкы чөйрөнүн таасирине туруктуу, дени сак психиканын кепилдиги катары кароого болот. Тең салмактуулук жана тынчтык, ички аялдама - бул биз сөзсүз түрдө умтулган нерсеге, бүт өмүрүбүздүн натыйжасында келген нерсеге. Жана акыркы этап катары - өлүм, табигый (зомбулуксуз). Адамдын төрөлүшү да, өлүмү да анын эркине баш ийбеген, башкарылбаган (автоматтык деп айтууга болот) жана архетиптик мазмунга адаттан тыш каныккан кубулуштар.

Мына ушул жагдайга мүнөздүү жана анда ачылган бир катар архетиптик символдор: биздин үй, пайдубал, биздин үй -бүлө, тамырлар, тарых. Бул жерде биз үйдү коопсуз болгон жер катары көрөбүз ("менин үйүм менин сепилим"). Бул ошондой эле объектини өзгөрүүсүз абалда кармоонун бардык ыкмаларын камтыйт (консервация, изоляция ж. Б.).

Биз Tarotту сыйкырдуу ырым -жырымдар менен сыйкырдуу система катары эмес, бир катар турмуштук кырдаалдарда ачылган архетиптик образдардын символикалык системасы катары карайбыз (жалпы адамзат үчүн). Бул ыкма заманбап адамдын талабына эң шайкеш келет. Ошол эле учурда, заманбап мамиле таптакыр четке какпайт, тескерисинче, өткөндүн өнүгүшүн терең изилдөөгө жана талдоого баш ийдирет, айтууга болот - биздин ата -бабаларыбыздын кылымдык тажрыйбасына негизделген.

Жыйынтыктап айтканда, окурмандын эсине салууну зарыл деп эсептейбиз, Tarotтун Арканасын архетиптик символдор катары системалуу, бирдиктүү карап чыгуу консультациялык иште жана алдын ала айтуу практикасында адекваттуу жана ишенимдүү болууга мүмкүндүк берет.

Тема боюнча популярдуу