Жер иштетүү

Video: Жер иштетүү

Video: Жер иштетүү
Video: Өсүмдүк өстүрүүчүлүк. Жер иштетүү эрежелери. 2023, Июнь
Жер иштетүү
Жер иштетүү
Anonim

Ар кандай эгиндерди себүүгө жерди даярдоо үчүн, адатта, белгилүү бир ырааттуулукта иштетүүнүн бир нече ыкмаларын колдонуу керек. Айдоонун айрым түрлөрүнүн ырааттуулугу, ошондой эле ар бир өсүмдүк үчүн аны ишке ашыруунун бардык техникалык эрежелери топурак өстүрүү системасын түзөт.

Image
Image

Топурак өстүрүү системаларын иштеп чыгууда, өсүмдүктөрдүн зоналык шарттарын жана биологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарыл. Топуракты иштетүүнүн негизги методдору - жерди айдоо, тазалоо, иштетүү, тырмоо, чиркөө, тоголотуу.

Пилинг - бул топуракты жумшартууну, жарым -жартылай ороону жана аралаштырууну, ошондой эле отоо чөптөрдү кырып салууну камсыз кылуучу жер иштетүү ыкмасы. Пилинг айдоодон мурун. Негизинен 4-10 см тереңдикке диск тырмоо менен жүргүзүлөт.

Пилинг отоо чөптөрдүн жок болушуна, кыртыштын борпоң үстүңкү катмарын түзүүгө (өзгөчө топуракты катуу тыгыз кылган эгиндерди жыйнагандан кийин эффективдүү) жана сайтты тегиздөөгө өбөлгө түзөт. Пилингден кийин капиллярлар аркылуу суунун көтөрүлүшү токтойт жана ошону менен анын топурактын бетинен бууланышы басаңдайт, бул жер кыртышынын нымдуулугун жогорулатат.

Пилинг кыртыштын жагымдуу аба жана суу режимдерин түзөт, андагы биологиялык процесстердин интенсивдүү өтүшүнө өбөлгө түзөт. Бул ыкма ошондой эле отоо чөптөргө жана маданий өсүмдүктөрдүн зыянкечтерине каршы активдүү күрөштү аныктайт: жагымдуу шарттарды түзүп, бир жылдык жана көп жылдык отоо чөптөрдүн өнүп чыгышын шарттайт, алар кийинки топурак дарылоо жолу менен жок кылынат. Саман өстүрүү үчүн эң жакшы мезгил - түшүм жыйналгандан кийин же аны менен бир убакта.

Айдоо - топуракты иштетүү ыкмасы, ал культивацияланган катмарды ороону жана бошоңдотууну, ошондой эле жер семирткичтерди жана түшүмдүн калдыктарын кошууну камсыз кылат. Айдоо скиммерлери бар культивацияланган соколор менен жүргүзүлөт. Скиммер топурактын үстүңкү катмарынын эң тыгыз же чополонгон бөлүгүн кесип, борозонун түбүнө талкалабай түшүрөт. Соко, катмардын ылдыйкы бөлүгүн өйдө жана өйдө каратып, аны жакшы талкалайт жана скиммер тарабынан оодарылган чым же тыгыз катмары бош катмар менен жабат.

Топурактын үстүңкү катмарында көптөгөн отоо чөптөрдүн уруктары жана тамырлары, зыянкечтердин жумурткалары жана личинкалары бар. Скиммерлер менен айдоо жердин терең себилишине өбөлгө түзөт, алардын көбү өлөт. Айдалган айдоо тереңдиги 20 смден кем болбошу керек, тайызыраак болгондо скиммерди колдонуу оң натыйжа бербейт. Айдалган соко скиммерлер майдалоого жөндөмсүз болгон бардык газон катмарын (8-10 см) бороздун түбүнө ыргытып жиберет. Айдоонун сапаты көбүнчө алардын жакшы туураланышынан көз каранды.

Айдоонун тереңдиги негизги иштетүүнүн эң негизги мүнөздөмөсү. Бул өсүмдүктөрдүн биологиялык өзгөчөлүктөрүнө, топурактын түрүнө, климаттык шарттарга жана башка факторлорго жараша болот. Айдоонун орточо терендиги болжол менен 20 см. Тереңирээк иштетүү менен кыртышта биологиялык процесстер интенсивдүү болуп, анын нымдуулугу жогорулап, өсүмдүктөр суу менен жакшы камсыздалат. Терең айдоо - отоо чөптөр менен күрөшүүнүн жана кандайдыр бир деңгээлде кургакчылыктын шарты. Декоративдүү өсүмдүктөр үчүн оптималдуу иштетүү тереңдиги 24-28 см.

Сапаттуу айдоо үчүн соко менен кесилген тигиштин туурасы чоң мааниге ээ. Көп корпустуу соколордо бардык денелер бирдей кеңдиктеги катмарды жабышы керек, антпесе айдоо учурунда кемчиликтер болот, башкача айтканда, айдалбаган жерлер же чоң кыркалар. Жеңил топурактарда алар кененирээк тигүүгө умтулушат (туурасы тереңдиктен 2 эсе ашышы мүмкүн); оор болгондордо - туурасы тереңдиктен 1, 5 эсе аз.

Айдоо катмарынын тереңдеши Кара эмес Зонада чоң мааниге ээ. Ал себүүдөн бир топ мурун жүргүзүлөт: алар күзгү айдоо мезгилинде башталат, б.а.кайрак топуракты кышка чейин жер бетине буруңуз. Кыш мезгилинде анын абалы бир топ жакшырат. Эгин айдоочу катмар азык заттары боюнча өтө начар жана физикалык касиетке ээ эмес, ошондуктан тереңдетилгенде жер семирткичтердин көбөйтүлгөн дозалары колдонулат жана акиташ же гипс жүргүзүлөт. Бардык учурларда айдоо катмарын тереңдетүүдөн 2-3 жыл мурун топуракты тереңдетүүчү менен иштетүү максатка ылайыктуу, бул соконун салмагы астында соконун такасынан пайда болгон тамандын бузулушуна жардам берет.

Айдоо убактысы экономиканын планына, климаттык шарттарга, жердин кыртышынын абалына жана эгиндердин биологиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша болот. Эгерде өтө эрте айдалса, анда топурак блоктуу болот; кургак топуракты кайра иштетүү анын түзүлүшүнүн керексиз бузулушуна алып келет.

Тырмоо жана чиркөө - топуракты иштетүү, ал топуракты бурбай туруп эле жумшартуудан, майдалоодон жана бир аз аралаштыруудан турат (диск тырмоочулар жана диск культиваторлору, топуракты тереңдикке чейин иштетүү, тигиштин кичине жүгүртүүсүн берип, топуракты аралаштыруу).

Тырмоо кыртыштын кыртышын жок кылуу үчүн, көп жылдык чөптөрдү, күздүк эгиндерди кароодо, айдагандан кийин топуракты тегиздөө, себүү, отургузуу алдында минералдык жер семирткичтерди киргизүү, ошондой эле отоо чөптөрдүн көчөттөрүн жок кылуу үчүн колдонулат.

Тырмоо, эреже катары, талаанын диагоналы боюнча эки жолдо жүргүзүлөт, ар дайым бири -бирин кайталап (маданий айдоо менен, бир жолдо иштетүү жетиштүү). Кургак топуракты өстүрүү жагымсыз. Жазда жер айдаганда тырмоо соконун бирдигинде болушу керек. Күзгү айдоо учурунда, эреже катары, кыртыш тегизделбейт.

Артка түшүүнүн негизги максаты - кыртышты жеңил жумшартуу менен тегиздөө, ал эми тырмоодогуга караганда азыраак чачылат. Трейлинг сүйрөө жана поезд менен жүзөгө ашырылат.

Макет. Гүлдүү жана декоративдүү жалбырактуу өсүмдүктөр үчүн жаңы участокторду иштеп чыгууда талааларды пландаштыруу керек, башкача айтканда тегиздөө. Бул үчүн импорттук топурак көбүнчө колдонулат. Эгерде гүлдүү өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн арналган участоктор жетиштүү түшүмдүү болсо, анда алар бульдозер жана грейдерлердин жардамы менен бийик жерлерден топуракты ойдуңдарга толтуруу менен тегизделет (пландаштырылат). 2-4 жумадан кийин, башкача айтканда, топурак отурукташкандан кийин, түпкү тегиздөө сүйрөө, поезд, тырмоо, кээ бир учурларда тырмоо менен кол менен жүргүзүлөт.

Тоо кыркаларын жасоо. Тоо кыркалары оң (топурак деңгээлинен жогору көтөрүлгөн), нөл (топурак деңгээлинде) жана терс (көмүлгөн) болушу мүмкүн. Оң кыркалар жер астындагы суулар жакын болсо, же топурагы муздак жана оор болсо, же аймакта жаан -чачын көп болсо жасалат. Алар топурактын деңгээлинен 5-18 см жогору, сейрек бир аз жогору көтөрүлөт. Көтөрүлгөн кыркалар жерди кургатат, жакшы аэрацияга ээ жана ашыкча нымдуулукту жоготот. Биздин өлкөнүн ортоңку зонасында, эреже катары, нөлдүк кыркалар колдонулат, анда өсүмдүктөр куурабайт жана нымдалбайт.

Топурагы жеңил, жазында жаан -чачын аз жааган аймактарда, ошондой эле нымдуулуктун өткөрүмдүүлүгү жогору болгон аймактарда терс (көмүлгөн) кыркаларды уюштуруу сунушталат. Алар топурактын деңгээлинен 5-15 см аралыкта көмүлөт. Тоо кырынын түбү ойдуңдар же жантыктарсыз, жалпак болушу керек.

Чоң чарбаларда тоо кыркалары дөбө же атайын жабдылган соколор менен кесилет, кичинекейлеринде кол менен жасалат. Тоо кыркаларынын туурасы отургузулган өсүмдүктөрдөн көз каранды, бирок эреже катары 100-120 смден ашпайт Узундугу каалагандай болушу мүмкүн. Тырмоо менен тырмоо түздөп, ашыкча нымдуулукту кетирүү үчүн алардын ортосун бир аз жогору кылып (1 м үчүн 1-2 см) жасашат. Тоо кыркаларынын багыты түштүктөн түндүккө карай болушу керек.

Нөл кыркаларынын кол өнөрчүлүгү бир топ оңой. Бул өсүмдүктөрдү отургузуу алдында белгилөө, сайттын жөнөкөй тегиздөө үчүн келет.

Rolling - кыртыштын бетин тегиздөө, ошондой эле топурактын блоктуу бөлүгүн майдалоо ыкмасы. Rolling роликтер менен жүргүзүлөт - жылмакай, тегерек жана кабырчыктуу.

Капиллярлардын иштөө цикли көбөйөт, бул уруктарга нымдын агымын күчөтөт жана кошумча айдалган чөптүн, кыктын жана жер семирткичтердин ажыроосуна өбөлгө түзөт. Роликтерден кийин жана көбүнчө алар менен бир агрегатта бууланууну азайтуу үчүн топурактын үстүңкү катмарын жумшартуу үчүн жеңил тырмоочулар колдонулат. Rolling жакшы, достук көчөттөрдү камсыз кылат.

Прокаттын терс таасири кыртыштын структурасынын бузулушунда, ага аба кирүүсүнүн азайышында көрүнөт, бул үстүнкү катмарынын тунарышын күчөтөт жана нымдын жоголушун жогорулатат. Rolling жакшы кургатылган топуракта жана кийинчерээк жеңил тырмоодо колдонулушу мүмкүн. Бардык учурларда мүмкүн болушунча жылмакай роликтерди колдонбоо керек.

Культивация - жерди иштетүү, үстүңкү катмарынын бошоңдугуна жана отоо чөптөрдүн жок болушуна алып келет. Бул тырмоочулукка караганда тереңирээк жүргүзүлөт. Ээн эмес жерлерди жана катар аралыктарын иштетүүдө колдонулат.

Культиваторлордун негизги максаты - отоо чөп басып кеткенде жана кыртыш кыртышынын пайда болушунда ансыз деле айдалган топуракты иштетүү. Кандайдыр бир эгинди себүүдөн же себүүдөн мурун аны өстүрүп, катар аралыктарды багуу үчүн колдонуу максатка ылайыктуу.

Өсүмдүктөрдү бир убакта азыктандыруу үчүн агрегаттары бар культиваторлор бар. Культиватордун жумушчу органы - жумшартуу жана кыркуу түрүндөгү лапалар (баш). Алар катуу же булактарга бекитилет. Диск культиваторлор газонду жана отоо чөптөрдү кыркуу үчүн колдонулат.

Топуракты жумшартуу. Нөшөрлөгөн жамгырдан же сугаруудан кийин кыртыштын бетинде кабык пайда болот. Бул айрыкча начар түзүлүштөгү чопо жана чопо топурактарда байкалат. Топурак кыртышынын пайда болушу топурактын катуу кургап кетишине алып келет, абанын тамырга жетүүсүн кыйындатат, анын натыйжасында микробиологиялык активдүүлүк төмөндөйт, өсүмдүктөрдүн азыктануусу начарлайт жана демек, алардын өсүшү.

Бошотуу көбүнчө каймана мааниде кургак сугат деп аталат. Бошотуу нөшөрлүү жамгырдан же мол сугаруудан кийин 2-3-күнү, топурак бир аз кургап, жакшы майдаланып бүтөрү менен жүргүзүлөт. Чоң аянттарда ар кандай маркадагы культиваторлор колдонулат, трактор менен же ат менен, кичинекей участоктордо - кол планеталар, жана катарларда - кетмендер жана ар кандай формадагы "мышыктар". Калган издер кол менен бошоңдоп жабылат. Бошотуу отоо чөп менен айкалышат, кээде үстүнкү азыктандыруу менен.

Отоо чөптөрдү багуу керек болгон көндүмдөрдүн бири. Өсүмдүктөрдү жабуудан мурун, эреже катары, культивациядан кийин же кол менен жумшартуу менен бир убакта эки же үч жолу отоо чөптөрдү тазалоо жүргүзүлөт.

Отоо учурунда отоо чөптөрдүн тамырларын жана тамырларын кылдаттык менен алып салуу керек, анткени буудайдын чөп тамырынын ар бир бөлүгү, мисалы, жаңы өсүмдүк берет. Жулунган отоо чөптөр чогултулуп, сайттын сыртына ташылат. Отоо чөптү сугаруудан же жакшы жамгырдан кийин, топурак жетиштүү бош болгондо жасалат. Эгерде отоо чөп өз убагында өткөрүлбөсө, гүлдөгөн отоо чөптөрдү чабуу керек, антпесе бышкан жана түшкөн уруктар көп сандагы отоо чөптөрдү берет.

Мульчирование, башкача айтканда, коридорлордо жана өсүмдүктөрдүн, жалбырактардын, майдаланган саман, кум, чым, гумустун, кыктын, мульч кагаздын, тешилген пленканын жана башка материалдардын ортосундагы катарларда топуракты жабуу. Чым, гумустун, кыктын катмары 2-5 смден кем болбошу керек. Жакшы иштетилген, тегизделген жерге коюңуз. Мульчирование катмарынын астында топурак бош бойдон калат, анда ным жакшы сакталат, отоо чөптөрдүн өсүшү басылат, температуранын туруктуу режими (кескин өзгөрүүсүз) түзүлөт, анткени жылуулук нурларынын сиңиши активдүү, топурак муздайт аз, газ алмашуу жакшырат, бул микробиологиялык процесстерге пайдалуу таасирин тийгизет, кыртыштын ар кандай азык заттар менен байышына өбөлгө түзөт.

Декоративдүү багбанчылыкта топуракты мульчировкалоо үчүн алар азот (2,5 кг карбамид) жана фосфор (1 м3 кабыкка 3,5 кг жөнөкөй суперфосфат) жер семирткичтери менен алдын ала аралаштырылган дарактын кабыгын колдоно башташат.

Гүлзарларда жана кырка тоолордо топурак казуунун эки максаты бар: топуракты жумшартуу жана көп жылдык өсүмдүктөрдүн тамырларына аба менен эркин кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү жана гүлдөрдөн жарык, нымдуулукту жана азыктык заттарды алып кетүүчү отоо чөптөрдү жок кылуу. Казуу, эң жакшы, күзүндө топурактын катмарынын айлануусу менен 15-18 см тереңдикте, ал эми жазында 10-15 см тереңдикке бурулбастан жүргүзүлүшү керек. тегизделген жана тегизделген.

Тема боюнча популярдуу