Сыйкырчылардын аң -сезими жана чогултуу чекити

Video: Сыйкырчылардын аң -сезими жана чогултуу чекити

Video: Сыйкырчылардын аң -сезими жана чогултуу чекити
Video: Bunny Мастер өз колу ROSE !!! Роза BEAR өз колум менен 2023, Июнь
Сыйкырчылардын аң -сезими жана чогултуу чекити
Сыйкырчылардын аң -сезими жана чогултуу чекити
Anonim

Сыйкырчылардын аң -сезими жөнүндө сөз кылуу үчүн, Ассамблея Пойнту жөнүндө сөз кылуу керек.

Бул кандайдыр бир адамга жеткиликтүү болгон жана үч өлчөмдүү аң-сезимдүү адамдар үчүн кабылдоо зонасынын сыртында турган орган.

Image
Image

Функционалдык жактан Ассамблея Пойнту телеканалдын селекторуна окшош. Эгерде сиз сыналгы көрүп жатсаңыз, анда сиз кабыл алган дүйнө камтылган телеканалга туура келет. Каналды алмаштырганда, бул каналда көрсөтүлгөн программанын графигине туура келген таптакыр башка дүйнөдө болосуз. Дүйнөнүн компьютердик моделине кайтып келсек, Assemblage Point бизге белгилүү бир эрежеге ылайык маалымат массивинен программаны чогултат деп айта алабыз. Ассамблея Пойнту кристаллдарда (тирүү, же айтуу керек, бүтүндөй), өсүмдүктөрдө жана жаныбарларда бар, бирок бул орган менен акылдуу бир жандык (биз түшүнгөндөй) аң -сезимдүү түрдө иштей алат.

Сыйкырчылар Ассамблея Пойнту дүйнөнү "чогултат" дешет. Демек, ар бир индивид үчүн башка адамдар жана объекттер тышкы болуп саналат. Жыйынтык - бул дүйнөнүн сүрөтү, же бардык чогултуу пункттарынын натыйжасы болгон программа. Сыйкырчылар дүйнөнүн бул сүрөтүн Келишим деп аташат.

Компьютерде бир эле учурда бир нече программалар жылдырылып турат деп айтсак болот жана Ассамблея Пойнтуна манипуляциялоо менен сиз бир программадан экинчисине өтсөңүз болот же параллелдүү ааламдардын ортосунда саякат жасай аласыз. Сыйкырчылар Ассамблея Пойнтунун кыймылынын (иштешинин) бир нече түрүн, анын ичинде вертикалдуу кыймылды (адамдын энергетикалык коконуна салыштырмалуу), кайчылаш кыймылын жана коконго перпендикуляр кыймылын - сыртка же ичке бөлүп карашат. Бул жердеги "энергетикалык кокон" термини кадимки кабылдоонун чегинен тышкары болгон өлчөмдөр боюнча дененин узундугун билдирет.

Мисалы: учакта топ бар. Жалпак киши үчүн - эки өлчөмдүү дүйнөнүн тургуну - топ - чекит (учак менен байланыш түйүнү). Учакта турган эки шар эки радиустун аралыгында өз ара аракеттениши мүмкүн, бул жалпак кишиге түшүнүксүз болот, анткени анын дүйнөсүндө эки чекиттин ортосунда чоң аралык бар. Алыстагы өз ара аракеттенүүнү түшүндүрүү үчүн кичинекей адам "энергетикалык талаалар" түшүнүгүн киргизет.

Ассамблея Пойнт вертикалдуу жылганда, адамдын структурасы өзгөрөт. Элестетсеңиз, биз учакка фонтандык калемди коюп жатабыз. Перпендикуляр абалда, тегиздикте биз тегерек чекитти көрөбүз, проекциянын бурчу өзгөргөндө, нерсенин проекциялык формасы өзгөрөт. Ошентип, Ассамблея Пойнтун тигинен жылдыруу менен, адам сырткы келбетин өзгөртөт. Ошол эле учурда, Ассамблея Пойнтунун ылдый карай кыймылы адамдын сырткы көрүнүшүн жаныбарлардын жаратылышына карай өзгөртөт (көлөкө театрын эстегиле, бул жерде актер карышкырды сүрөттөй алат).

Чогулуу чекити өйдө карай жылганда, адам периште (адамгерчиликсиз адам) катары кабыл алынат. Тышкы энергиянын жардамы менен биригүү түйүнү кандайдыр бир абалда туруктуу түрдө бекитилет. Адам денесинде чогултуу чекитинин мүмкүн болгон жети вертикалдуу зонасы айырмаланат (алар чакралар деп да аталат).

Бул зоналар жети жыштык диапазонуна туура келет, анда планетанын организми менен энергия алмашуу жүрөт. Кастага жараша бул алмашуу аздыр-көптүр жогорку жыштыктагы диапазондо ишке ашат (каста канчалык жогору болсо, ошончолук жогорку жыштыктагы энергетикалык канал колдонулат). Чакра канчалык жогору тартылса (бириккен чекитти бекитүүчү жер катары), адамдын аң -сезиминин деңгээли ошончолук жогору болот (мейкиндиктин кабыл алынган өлчөмдөрүнүн саны). Чогуу пункту пилла аркылуу өтсө, Келишим же дүйнөнү чогултуу принциби өзгөрөт. Башкача айтканда, адам параллелдүү дүйнөгө өтөт.

Тема боюнча популярдуу