Алхимия

Video: Алхимия

Video: Алхимия
Video: Тайны древности. Магия алхимии. 2023, Июнь
Алхимия
Алхимия
Anonim

Алхимия (лат. Alchimia, алхимия, арабчадан.

Image
Image

χυμος - "шире", "маңыз", "ным", "даам", байыркы грек. χυμα - "эритме (металлдардын)", "куюу", "агым", байыркы грек. χυμευσις - "аралашуу", байыркы грек. Χιμαιρα - "Химера") - ар кандай маданияттарда болгон, химиялык трансформациянын метафорасына негизделген жана химиялык кошулмаларды колдонуп, ошондой эле бул системаларды коштогон жана, балким, алардын вульгаризациясынын натыйжасында пайда болгон адамдын трансформация системаларынын жалпы аты. баалуу металлдарды, дарыларды, философтун ташын, универсалдуу эриткичти, иче турган алтынды жана кереметтүү касиетке ээ болгон башка заттарды алууга аракет кылат. Алхимияда адам же анын айрым компоненттери (аң -сезим, рух, жан, дене, жеке энергия ж. Б.) Заттын кээ бир химиялык жана физикалык касиеттерине ээ деп эсептелет жана алар менен тилде сүрөттөлгөн белгилүү операциялар аткарылат. химиялык өзгөрүүлөр. Негизги - химиялык - метафорага катарлаш, башка символикалык катарлар көбүнчө өнүгөт; Европалык алхимия бул жагынан өзгөчө бай. Башкача айтканда, бардык алхимиялык окуулар сыры жана сыры менен айырмаланат, бул тарыхтын жүрүшүндө көбүнчө алардын түшүнбөстүгүн пайда кылган.

19 -кылымдын аягында илимде иштелип чыккан алхимия "алгачкы химия" түшүнүгү 20 -кылымда толугу менен кайра каралып чыккан. Ар кандай алхимиялык салттарды изилдөөлөрдө, адамдын трансформацияланышынын алхимиялык системалары көбүнчө "ички алхимия" деп аталат жана ар кандай заттарды алуу практикасы "тышкы алхимия" (терминдер кытай алхимиясынан келип чыккан - nei котормосу) тиешелүүлүгүнө жараша dan "жана" wei dan "). Чындыгында, "тышкы алхимиянын" эч бири бүтүндөй көз карандысыз система эмес. Алардын баары жөн эле кээ бир практикалык химиялык жана фармакологиялык билимдер менен толукталган, тиешелүү "ички алхимиянын" түшүнүксүз жана деградацияланган техникаларынын аралашмасы. Тарыхта экинчиси биринчи химиялык сүрөттөөлөр үчүн негиз болуп кызмат кылган. Көз карандысыз "сырткы алхимиялык" мектептердин көз карандысыз болушу, ал тургай "ички алхимиянын" "тышкыдан" келип чыгышы жөнүндөгү идея эч кандай салттар үчүн сынга туруштук бере албайт. "Тышкы" алхимия ар дайым тиешелүү "ички" бир бөлүгү, же экинчисинин вулгаризациясы жана жалган чечмелениши.

Чыныгы алхимиялык салттар ички иштерди кээ бир заттарды алуу жана кабыл алуу менен айкалыштыргандай. Бардык эзотерикалык билимдер сыяктуу эле алхимия микрокосмос менен макрокосмостун окшоштугунун постулатына негизделген.

Бардык алхимиялык салттарда сымап жана анын сульфидинин өзгөчө ролу бар - киновар (HgS), алар кээде "расаяна" сыяктуу бүт алхимиялык системага ат беришет (маанилеринин бири "сымап арабасы", "сымапты үйрөтүү") - Индиянын алхимиялык салты, "салык (цин)" ("(искусство) киновар") - кытай. Европалык алхимияда сымап деген сөз алхимиянын колдоочусу - Меркурийдин (кудай жана планета) жана анын легендарлуу негиздөөчүсүнүн (Гермес Трисмегист) аты менен дал келет. Мындан тышкары, күкүрт, 6 салттуу металл (коргошун, темир, жез, калай, күмүш, алтын), мышьяк кошулмалары (биринчи кезекте орпимент жана реалгар), сурьма, селитра, щелочтор жана башка кээ бир органикалык эмес кошулмалар жана органикалык кошулмалар кытай тилинде колдонулат. Индия жана Тибет алхимиясы, андан тышкары баалуу таштар жана чөптөр.

Бардык алхимиялык системаларда идеялар маанилүү:

кальцийлөө, кайра эритүү, бириктирүү, дистилляциялоо аркылуу ишке катышкан заттарды же заттарды тазалоо жана концентрациялоо;

ыйык нике, эркек менен аялдын принциптеринин аралашуусу, карама -каршылыктардын биримдиги.

Европалык алхимияда экинчиси "химиялык үйлөнүү", "падышалык нике", бир тууган менен эже -карындаштын, Күн менен Айдын, Гермафродит менен Салмакистин, ар кандай жаныбарлардын эркеги менен ургаачысынын ж. Шива менен Шакти биримдиги, кытай тилинде - ажыдаар менен жолборстун биримдиги же Чабан менен Токуучунун жолугушуусу (Асмандык Бийкеч). Египет-Грек-Араб-Европалык алхимиялык салт үчүн өлүм (көбүнчө киши өлтүрүү түрүндө) жана тирилүү (тирилүү) идеясы да өтө маанилүү ролду ойнойт.

Алхимиялык салттардын эч бири азыркы илим тарабынан толук түрдө сүрөттөлгөн эмес. Изилдөө алгачкы этапта, аздыр -көптүр ишенимдүү түрдө алхимиялык системалардын бир нече фрагменттерин гана реконструкциялаган. Ал тургай чоң талаштар бар. Бул, биринчи кезекте, практикалык багытка ээ болгон жана алхимиктин өзүн өзгөртүүнү камсыз кылган алхимиялык окуулардын табиятына байланыштуу. Алхимиялык системаларды изилдөөчүлөрдүн негизги ачылышы - экинчисин изилдөөчүнүн өзү алардын бардык этаптарын практикалык өтмөйүнчө туура түшүнүү мүмкүн эмес. Алхимиялык билимдер өзүнүн түзүлүшү боюнча табышмактарга жана сырларга толгон укмуштуу сыйкырдуу дүйнө.

Ар түрдүү маданияттардын алхимиялык системалары бири -бирине канчалык изоморфтуу экени жана, өзгөчө, алардын акыркы жыйынтыктары канчалык окшош экени түшүнүксүз. Ошондой эле, алхимиялык салттардын генезиси, бир булактын болушу, өз ара байланыштар жана карыздар тууралуу суроолор ачык бойдон калууда. Төмөнкү топтордун ичинде генетикалык байланыш жөнүндө эч кандай шек жок:

Платонизм, Кеч Антик Гностицизм, Христианчылык, Неоплатонизм, Зорастризм, Манихейчилик, Каббала, Суфизм, Эллинизм, Египет-Эллинизм, Византия, Араб жана Европа алхимиясы;

сиддхаралардын практикасы - арийлерге чейинки Индус, Индия жана Буддисттик тантра, Индия жана Тибет алхимиясынын калкы;

Даосизм, кытай алхимиясы жана Кытайдын маданий таасири чөлкөмүнүн алхимиялык практикасы - Япония, Корея, Индокытай.

Тема боюнча популярдуу