Кибернетиканын көз карашынан космосту өнүктүрүү

Video: Кибернетиканын көз карашынан космосту өнүктүрүү

Video: Кибернетиканын көз карашынан космосту өнүктүрүү
Video: "Федор" космосту багындырды 2023, Июнь
Кибернетиканын көз карашынан космосту өнүктүрүү
Кибернетиканын көз карашынан космосту өнүктүрүү
Anonim

Окурманга космостук өнүгүүнүн толук циклинин алты өмүр берүүчү кибернетикалык символу жөнүндө айтуудан мурун, мен алардын эмне үчүн өмүр берүүчү жана кибернетикалык экенин түшүндүрөм. Кибернетиканын баары азыр модага айланды - ал тургай, адамды азыр программадан башка эч нерсе деп аташпайт.

Image
Image

Бирок бул концептуалдык жактан туура эмес. Программа, же бир нерсенин уюштурулушу, матрица, идея, план - бул чындыктын бир гана жагы. Бул тартип, уюштуруу, сүйүү сыяктуу болуунун семантикалык жагы. Бирок, программадан, матрицадан тышкары, болуунун жан берүүчү субстанциясы сыяктуу бир жагы да бар, бул уюштурулган нерсе. Бул жан берген энергиялуу субстанция, бул анын эркиндик катары семантикалык жагы. Эркиндик тартипке карама -каршы, анын кеңейишине каршы. Адамды программа деп атап, биз бул экинчи семантикалык жагын этибарга албайбыз, аны эсептен чыгарабыз жана бул абдан туура эмес. Эркиндик болбосо, сүйүү тиранияга жана кулчулукка айланат. Ал эми сүйүүсүз эркиндик башаламандыкка, мыйзамсыздыкка жана уруксат берүүчүлүккө айланат. Кибернетикалык жана жашоо берүүчү принциптер бири-бирине муктаж жана бири-бирин кыспашы керек, бирок алардын өз ара аракеттенүүсүнүн оптималдуу балансы катары ченем мыйзамынын негизинде гармониялуу өз ара аракеттениши керек. Адамдын технотроникалык, кибернетикалык аспектиси анын өмүр берүүчү аспектиси менен шайкеш келиши керек, сүйүү эркиндикти билдириши керек, ал эми эркиндик - сүйүү. Ошондуктан, мен бар нерсени бир гана программа деп атоого каршымын. Ааламдагы ар кандай объектти өмүр берүүчү кибернетикалык объект же өмүр берүүчү программа деп атоо керек.

Эми космостук өнүгүүнүн толук циклин сүрөттөгөн алты өмүр берүүчү кибернетикалык символ жөнүндө. Алардын жардамы менен, атүгүл балдарга укмуштуудай татаал процесстер жөнүндө айтып бере аласыз, алар эмне коркунучта экенин түшүнүшөт.

Биринчи мындай символ нөлгө барабар. Нөл катары сан. Нөл нейтралдуу, аң -сезимсиз башталыш катары бар болгон нерселердин түпкү себеби болгон таза аң -сезимсиздикти билдирет, анда дагы эле жарык жок, караңгы жок, караңгылык менен жарыктын синтези жок. Аң -сезимсиз менен аң -сезимдин синтези катары аң -сезимсиз, аң -сезимдүү, таза аң -сезим жок. Нөл - байыркы кытайлык DAO.

Экинчи мындай символ - минус белгиси бар тик сызык. Бул деградациялоочу, караңгы, аң -сезимсиз, инстинктивдүү Космостун өнүгүү циклин билдирет. Ал ошондой эле символдоштурат

караңгы иерархия, караңгылыктын иерархиясы жана дүйнөнүн көп түрдүүлүгү.

Үчүнчү символ - плюс белгиси бар вертикаль. Бул Космостун эволюциялык, жарык, аң -сезимдүү, акылдуу өнүгүү циклин символдоштурат. Бул ошондой эле жарыктын иерархиясын, жарыктын иерархиясын жана дүйнөнүн биримдигин билдирет.

Төртүнчү символ - бул крест, тик менен горизонталдын ортосундагы байланыш. Бул караңгылык менен жарыкты бириктирүү үчүн иштелип чыккан ааламдагы синтетикалык циклдин башталышын билдирет. Бул космостун өнүгүшүндөгү иерархиялык эмес цикл; ал теңчилик принцибин жана индивидуалисттер жамаатынын принципине негизделген дүйнөлүк тартиптен дүйнөлүк тартипке өтүүнү символдоштурат.

Бул символ иерархия индивидуалисттер коомчулугу тарабынан толугу менен көзөмөлдөнөт жана башкаруу предметинен индивидуалисттер коомчулугун башкаруунун куралы болуп калган түз жана кайтарым байланышка негизделген жабык башкаруу циклин билдирет. Дүйнөлүк тартиптин иерархиялык парадигмасында бардыгы иерархия же бийлик тарабынан башкарылат.

Бешинчи белгиси - горизонталдык. Бул символ теңчилик принцибин билдирбейт, бирок биримдик принцибин билдирет. Бул жерде индивидуалисттердин коомчулугу да, иерархиясы да жок. Бар болгон нерселер өмүр берүүчү космостук идеяга, матрицага бириктирилген жана бул-өмүр берүүчү космостук матрица. Өмүр берүүчү космостук матрица, же горизонталь, бар болгон нерсенин өлчөөсү жана өз чегинде, бардыгынын гармониялуу өз ара аракеттенүүсүн өз форматында уюштурат.

Акыркы, алтынчы белгиси - чексиздик белгиси, анын ортосунда чекит бар. Бул символ аң -сезимдүү жоктук же таза аң -сезим принцибин билдирет. Мындан ары космостук матрица жок, бар нерсенин Жаратуучусу гана бар. Ал өзүнүн ааламын түзүүгө, өзүнүн өмүр берүүчү космостук матрицасын түзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жаратуучу гармониялуу түрдө толук эркиндикти бар нерсеге болгон толук сүйүү менен айкалыштырат. Космостук жашоо берүүчү матрица-Жаратуучунун көрүнүшүнүн эң сонун формасы.

Ошентип, мен негиздөөчүсү болгон гуманисттик космизмде ыйык сан Чыгыштагыдай жети эмес, алты саны. Демек, бул алты өмүр берүүчү кибернетикалык символдор, космостук өнүгүүнүн толук циклин толугу менен билдиришет: нөл, вертикалдуу минус, плюс менен тигинен, крест, горизонталь жана ортосунда чекит менен чыгармачылык чексиздик белгиси.

Тема боюнча популярдуу