Үй -бүлөлүк терапиянын улуу айымы

Video: Үй -бүлөлүк терапиянын улуу айымы

Video: Үй -бүлөлүк терапиянын улуу айымы
Video: Үй талаш 2023, Июнь
Үй -бүлөлүк терапиянын улуу айымы
Үй -бүлөлүк терапиянын улуу айымы
Anonim

Вирджиния Сатир өзүнүн лекцияларында жана семинарларында дайыма дүйнөнүн эки карама -каршы көз карашын салыштырган: иерархиялык, жаза жана сыйлык модели жана өсүү модели.

Жаза жана сыйлык модели адамдар табиятынан жаман экенин кабыл алат.

Image
Image

Чоңоюп, коомдун пайдалуу мүчөсү болушу үчүн аны сыртынан көзөмөлдөп, токтотуш керек. Мамилелер иерархияга негизделген. Ата -энелер мугалимдер, кожоюндар, светтик жана руханий, балдарга, студенттерге, пациенттерге, жумушчуларга жана момундарга эрежелерди коюшат. Кээ бир ролдорго ылайык, жүрүм -турумга байланыштуу талаптар көңүлдү чөгөрөт. Мындай моделдеги окуялар сызыктуу жана себептүү түшүндүрүлөт, бул схемалык ой жүгүртүүнүн пайда болушуна алып келет: кара - ак. Адамдар өзгөрүүдөн коркушат. Индивидуалдуу айырмачылыктар жалпысынан кабыл алынган тартипке коркунуч келтиргендей түздөлөт.

Болдуин бул мамиленин кесепеттерин мындайча сүрөттөйт:

"[…] эң жаман кесепети - бул адамдар өзүлөрү менен макул эмес. Чокунун башында турган жалгыз жана обочолонот, ал эми төмөндө алсыз жана бааланбайт. Бул модель боюнча жашаган адамдар аларга берилген жүрүм -турум ченемдерине ылайык бааланат. […] Натыйжада, алар кандайдыр бир жол менен аракет кылууга аргасыз болушат. Натыйжада ачуулануу жана кастык сезимдери, көбүнчө үмүттүн жоктугу болот."

Вирджиния Сатир жазанын жана сыйлыктын моделин толугу менен адамга каршы деп эсептеген. Кантсе да, адамдын ажырагыс жана сезүүчү жан экени принципиалдуу маанилүү фактыны эске албайт. Peoplemaking китебинде ал мындай деп жазган:

"Ар бир адам, өмүр бою, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин, сезимдерди башынан өткөрөт. Ал ачуусун, камкордугун, кубанычын, таарынычын, коркуусун, алсыздыгын, үмүтсүздүгүн жана сүйүүсүн сезе алат. Бул биз бардык адамдар менен биригүүгө даярбыз. Балдарыбыз сезет, чоңдор сезет, эркектер сезет, аялдар ак, кара, күрөң, сары жана кызыл адамдар сезет. Байлар сезет. Кедей сезет. Протестанттар сезет. Жүйүттөр башчылар Сезүү. Кол алдындагылар. Ар бир адам сезет. Көбүнчө көрүнбөйт, бирок ушунчалык Ишенүү менен, сен көрбөсөң да, өзүңдү көргөн нерсеңе башкача мамиле кыласың. Бул ишеним ата -энеге мүмкүнчүлүк берет жана терапевттер ийгиликке жетишет ".

Сатырдын максаты адамдарды гумандуулукка ээ болууга колдоо көрсөтүү болгон. Анын ою боюнча, мындай сапаттар: сүйүү жөндөмдүүлүгү, инсандык бүтүндүгү, ачыктык, жоопкерчилик жана кумарлануу өзүнүн баалуулугун жогору сезген адамда толугу менен табигый нерсе. Мындай адам билет

"[…] ал өзүнө таандык нерсе жана анын аркасы менен дүйнө байыраак. Ал өзүнүн жөндөмүнө ишенет. Башкалардан кантип жардам суроону билет, бирок чечим кабыл алуу жөндөмүнө ишенет. ал өзүн сыйлайт, башкалардын баркын көрө алат, ошондой эле аны урматтайт, ишенимди жана үмүттү чачат, сезимдерин чектебейт, баарын табигый нерсе катары кабыл алат.

Чоң күчкө ээ адамдар көбүнчө жогору жакта. […] Албетте, ар бир адам баарынан баш тарткысы келген, чарчаган жана чарчаган мезгилдерди баштан кечирет, жашоо өтө көп көңүл калууларга алып келет, күтүлбөгөн жерден чоң көйгөйлөр пайда болгондо, аларды жеңүү мүмкүн эмес. Бирок жашоого жөндөмдүү адам муну кандай болсо ошондой чечет. Аларды оорутпай чыдоого боло турган сейрек кездешүүчү ийгиликсиздик катары кабыл алып, аларды учурда кыйын жана жагымсыз нерсе катары кабыл алат жана уялбашы керек ».

Вирджиния Сатирдин ажырагыс инсандар деп эсептеген кишилердин бар экендиги, негизинен, бул максатка жетүүгө болот деген ишенимин күчөттү.

Өзүн-өзү сыйлоо сезими бар адамдар менен сейрек кездешкенине карабастан, ал адам өзүн сыйлоого эч качан кеч эмес экенине ишенчү. Peoplemaking китебинде ал мындай деп жазган:

"Өзүн-өзү баалоо сезими жана анын жоктугу үйрөнүлгөндүктөн, аны кайра үйрөнүүгө жана кайра үйрөнүүгө болот. Жана бул төрөлгөндөн өлгөнгө чейин мүмкүн, демек, эч качан кеч эмес. Адам жашоонун каалаган убагында сезе баштайт жакшы. […]

Жашооңуз өзгөрөт деген үмүт дайыма бар, анткени сиз дайыма жаңы тажрыйбага ээ болуп, ошону менен жаңы нерселерди үйрөнө аласыз.

Адамдар жетилип, жашоосун толугу менен өзгөртө алышат. Жылдар өткөн сайын кыйын болуп, узакка созулат. Бирок, өзгөртүү мүмкүн экенин билүү жана өзүн өзгөртүү каалоосу алгачкы эки чоң кадам. Биз жай үйрөнүшүбүз мүмкүн, бирок баары үйрөнүүгө жөндөмдүү ».

Бирок, эмне үчүн, Сатир адамдардын терс өзүн-өзү сүрөттөрү бар деп сурайт? Байкоолор ар дайым аны үй -бүлөлөрдө кайталануучу баарлашуу моделдерине алып келген. Өзүн-өзү баалоо сезими ата-эненин балага алгачкы 5-6 жылда жасаган мамилесинин натыйжасы болуп көрүндү. Бул убакта адамдын өзү жана жүрүм -туруму жөнүндө алган пикири келечекте кыйынчылыктарды кабыл алууга негиз болот.

Сатир мындай дейт:

"Менин көз карашымда, баарлашуу - бул баарын камтыган жана адамда болуп жаткан баардык нерсеге таасир этүүчү чоң зонтек. Адам төрөлгөндө, баарлашуу ал кандай мамиледе болорун аныктоочу жалгыз жана эң маанилүү факторго айланат. башкалар жана ал эмнелерди башынан өткөрөт, ал кантип жашоосун башынан өткөрөт, ишенимге толгон мамилени кантип табат, канчалык жемиштүү болот, маанисин кантип табат, жеке кудайы менен кантип байланышат - мунун баары көп жагынан анын баарлашуу жөндөмүнө көз каранды.

Байланыш, демек, эки адам өз баалуулугунун деңгээлин өз ара өлчөйт. Ал ошондой эле бул даражаны өзгөртө турган курал. Байланыш маалымат жөнөтүүгө мүмкүндүк берет, анткени ал адамдар жөнөткөн жана алган билдирүүлөрдү жана аны колдонуу ыкмаларын камтыйт. Байланыш ошондой эле адамдар берилген билдирүүгө таандык деген маанини билдирет. Ар бир байланыш түрү үйрөнүлөт. Беш жашында биз, балким, байланыш боюнча бир миллиард тажрыйба топтодук. Бул убакта биз өзүбүз жөнүндө жана башкалардан эмнени күтүүгө болот, бизге мүмкүн эместей көрүнгөн нерселер жөнүндө көз караштарды калыптандырдык. Эгерде бизде башка өзгөчө тажрыйба болбосо, мындай көз караштар биздин жашообузда туруктуу көрсөткүч болуп калат ».

Сатирдин айтымында, адамдык мамилелердин трагедиясы - адамдар өзүлөрүнүн коммуникативдик жүрүм -турумун сейрек аңдашат. Жакшы ниеттер көбүнчө оозеки эмес орунсуз жүрүм-турум менен алмаштырылат. Тилекке каршы, бул өз ара аракеттенүүнүн кыйратуучу үлгүлөрү, ошондой эле психикалык жана физикалык бузулуулар көбүнчө муундан муунга өтөт.

Бирок, Сатир эгер бул үлгүлөр ээ болсо, үйрөнсө, анда өзгөрүүлөргө объективдүү үмүт бар деп ишенет.

Адамдар ага көп жылдар бою келишкен, бирок көйгөйлөрүн чечүү жолдорун издешкен эмес. Кээде аларга кадимки жашоодон үмүтүн толугу менен жоготуу жетишсиз болгон. Вирджиния Сатир менен баарлашып жатып, алар башка адам менен байланышты кайра башынан өткөрүштү - тажрыйбага ээ болушту, көрүү жана көрүү, угуу жана угуу деген эмнени билдирет, өз сезимдерин кандай болсо, ошондой эле башкаларга ачуудан коркпостон. Сатирдин кардарларга өзүн-өзү сыйлоо сезимин пайда кылуусуна жардам берген ыкчам жана чын жүрөктөн чыккан ыкма алардын ишенимине ээ болду. Алар кайра өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүн байкап үйрөнүштү, андан кийин өзгөрүүнүн негиздери боюнча өз алдынча иштешти.

Психотерапевттердин негизги милдети, Вирджиния Сатир индивид менен универсалдуу жашоонун күчүнүн ортосундагы байланышты түзүүдөн көрдү. Ал потенциал менен байланышта болгон адамдарды колдогусу келген. …

Эгерде, бирок, терапевт өзү жашоонун руханий өлчөмү менен байланышта болсо, ал жерде кардарды тарта алат. Ошондо ишенимди жана ачыктыкты урматтоого негизделген байланыш тажрыйбасы кардар үчүн башка байланыштарга жана өзүнө карата мамилеге которулган үлгү боло алат.

… адамдарга, үй -бүлөдө болобу же эл аралык мамилелерде болобу, бардык деңгээлде адамдардын тынчтыкта жашоосуна тоскоол болгон механизмдер бирдей.

… (бирок) баарлашуу процесстеринин татаал мүнөзүн билбегендик, Сатирдин пикири боюнча, адамдардын ортосундагы бардык түшүнбөстүктөрдүн жана чыр -чатактардын башаты. Бул адаттардын калыптанышына көбүрөөк негизделген үй -бүлөлөрдө жана коомдордо өзгөчө өлүмгө алып келүүчү кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Алардын мүчөлөрү, алардын тажрыйбасын эске алуу менен, көбүнчө башка адамдын ойлогонун билишет деген принципке негизделет. Муну алар адатта суроолор менен же маектешинин кылдат байкоосу менен текшеришпейт. Натыйжада, мамилелер системасы оссификация менен коркутулат.

Ошондуктан, Сатир үй-бүлөлүк терапиянын негизги милдети (G нотасы) адатка ылайыктуу байланыштын бул түрүн (баарлашуу циклдери) өз ара аракеттешүүнүн жемиштүү үлгүлөрү менен алмаштыруу деп эсептеген. Терапиянын максаты, ошондуктан, үй -бүлө мүчөлөрүнүн баарлашуусунда кайтарым байланыштарды түзүү. Атайын талкууланган көйгөй байланыштын бул түрүнө мисал катары гана кызмат кылат.

Маселени чечүүдө терапевттин моделдик баарлашуу жүрүм -туруму (G белгиси), ошондой эле терапия учурунда өзгөрүүнүн конкреттүү тажрыйбасы үлгү болушу керек. Өз ара аракеттенүүнүн жаңы үлгүлөрү менен оң тажрыйбалар кийинчерээк тажрыйбанын бардык мүмкүн болгон түрлөрү менен тирешүүгө мүмкүнчүлүк бериши керек.

Фриц Перлс, Карл Роджерс, Абрахам Маслоу жана гуманисттик психологиянын башка өкүлдөрү сыяктуу эле, Вирджиния Сатир дагы жакшы жана өсүүнү колдогон шарттарда чоңойгон жана жашаган адам негизинен боорукер, таланттуу, шайыр жана жылуу жүрөк деген көз карашты билдирген. Чоңойуу, өнүгүү жана өзгөрүү ал үчүн жашоонун маанилүү өзгөчөлүктөрү болгон. Ал бардык организмдер тубаса, өсүмдүктөр сыяктуу, тиешелүү шарттарда өнүккөн бир акылмандыктын жана сулуулуктун принцибине таянган. Ал ошондой эле ар ким ар кандай потенциал менен төрөлөт деп ишенчү. Роль жана статус ар кандай контексттеги мамилелерди гана аныктайт.

Анын көз карашы боюнча, терапевттин иши акушердикине окшош. Терапевттин милдети - жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, кардарларды сөзсүз ооруганда колдоо. Терапевт кардардын жүрүм -турумун баалоодон баш тартышы керек. Ишенимге негизделген туруктуу мамиленин негизи, көйгөйлөрдүн көптөгөн мүмкүн болгон себептеринин болушуна жана алардын чектөөлөрүн билүүгө мүмкүндүк берүүчү кабыл алуу болот.

Анткени, Сатиранын ыкмаларын колдонгон ар бир адам өзүнүн инсандыгын терапия куралы катары колдоно билиши керек. Акыр -аягы, ал кардар үчүн үлгү болуп кызмат кылат.

Сатир өзүнүн терапевттик кредосун мындайча формулалады:

"Дарылоо куралы катары өзүбүздү колдонуу кадыр -барктуу иш. Мындай тапшырманы аткаруу үчүн биз адамгерчилигибизди жана жетилгендигибизди дайыма тереңдетишибиз керек. Биз адам жашоосу менен байланышта болобуз. Терапевт кесибин үйрөнүү мүмкүн эмес деп эсептейм. жөн эле, мисалы, сантехник кесиби Сантехник өзүнүн техникасына таянат Терапевт дагы көп нерсени жасашы керек Канализация түтүгүн оңдоо үчүн аны жакшы көрүүнүн кажети жок Коомчулук бардык методдордон, философиялардан же үй -бүлөлүк терапия мектептеринен тышкары бар. Эмне кылбайлы, адамдар менен иштөө учурунда бизде бир гана каражат бар: өзүбүз. Мен үйрөткөндө, менин максатым терапевттин тереңдиги - адам болуу. Биз адамдар менен баарлашкан адамдарбыз. Айланабыздагыларды көрүү, угуу, тийүү, байкоо жана түшүнүү үчүн биз өзүбүздү түшүнүшүбүз жана өзүбүздү сүйүшүбүз керек."

Жана андан ары:

"Менин тажрыйбам боюнча, адамдын жанына болгон терең урматтоо биздин ишибизди бир адам менен байланыштырат. Жыйырма жыл мурун мен жанга карата бардык шилтемелерден оолак болчумун, анткени бул түшүнүк дин чөйрөсүнө таандык жана илимий психотерапияда ага орун жок. Эми мен ойлойм, эгерде дин иштесе, психотерапия пайда болмок эмес. Руханийлик, бүгүн мага таптакыр башкача көрүнөт. Ал бизди өзүбүздү, денебизди, сезимдерибизди, дүйнөнү урматтагандай эле, өзүбүздү эл катары сыйлоого мажбурлайт. Бизди курчап турган өсүмдүктөр менен жаныбарлар. Ошол эле учурда менин эсиме тамактануу түшүнүгү келет. Бул көз карандылыкты же бузулгандыкты билдирбейт, бул өзүңдү чыныгы сүйүү жана урматтоо эркиндиги жөнүндө. Мен туура тамактанган өзүмө ишенем эч качан өзүн да, башкаларды да кыянаттык менен колдоно албайт. Мындан тышкары, адамдын руху дайыма жаңылануучу жашоонун же энергиянын күчүнүн көрүнүшү экенине ишенем. Биз таптакыр жаңы руханий дүйнөгө өтүү алдында турабыз. Мен адамдар ишенем жашабаш керек. өз бааңызга жана өзүңүздүн сый -урматыңызга төшөк. Алар аман калуунун негизин чечимдерди өзү кабыл аларын, кандай реакция кылып, кандай иш -аракет кылыш керек экенин түшүнүү жөндөмү экенин түшүнүшү керек. Алар жашоонун процесс экенине терең ишениши керек жана ал дайыма өзгөрүүгө дуушар болушу мүмкүн ».

"Мен көп жылдар бою адам сыяктуу жашаган адамдын образы боюнча иштеп келе жатам. Ал өзүнүн денесин түшүнөт, баалайт жана өнүктүрөт, аны кооз жана керектүү деп кабыл алат; бул адам чынчыл жана ачык, өзүнө карата анын өзүнө жана башкаларга болгон көз карашы; мындай адам тобокелге барууга даяр; ал таланттуу жана компетенттүү, эгер кырдаал талап кылса коркпойт, өзүн өзгөртөт жана жаңы жана ар түрдүү кабыл алууга ылайыктуу жолдорду издөөгө даяр, пайдалуу эски бөлүктөрдү сактоого жана мындан ары керексиздерин таштоого даяр. Сиз физикалык жактан дени сак, психикалык жактан кабыл алуучу, сезимтал, мээримдүү, оюнга даяр, чыныгы, чыгармачыл жана өндүрүмдүү. Сиз өзүңүздүн бутуңузга туруп, терең сүйө аласыз, жана адилеттүү жана ийгиликтүү күрөшүңүз. Сиз татаалдык менен туруктуулуктун тең салмактуулугун сактайсыз жана алардын ортосундагы айырманы көрөсүз, ошондо сиз ийгиликтүү максаттарыңызга жетесиз."

Virginia Satyr сыйлыктары

1976 - Чикаго университетинин адамзатка сиңирген үзгүлтүксүз кызматы үчүн алтын медаль;

1978 - Висконсин -Мэдисон университетинин коомдук илимдеринин ардактуу доктору;

1982 - Германия Федеративдүү Республикасынын Өкмөтү тарабынан бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң таасирдүү он эки лидердин бири катары тандалган;

1985 - Time журналы "Ал өлкөдөгү каалаган аудиторияны толтура алат" деп жазат, анын жылдыздуу салымы Феникстин, Аризонанын психотерапия конференциясынын өнүгүшүнө кошкон салымынан кийин;

1985 - кадыр -барктуу Улуттук Практика Академиясы тарабынан Америка Кошмо Штаттарынын Конгрессине медициналык маселелер боюнча кеңеш берүү үчүн эки салымчынын бири катары тандалган;

1986 - Нобелдин Тынчтык сыйлыгынын лауреаттарынан түзүлгөн Эл аралык Аксакалдар Кеңешинин мүчөсү болуп калды;

1987 - Чехословакиянын медициналык коомунун ардактуу мүчөсү болот;

Ал сукс уруусунун индейлери тарабынан шаман болуп көтөрүлүп, аялдын учуучу бүркүт деген индиялык атын алган. Ритуалдар жана демилгелер менен узакка созулган түнкү аземдерде ага жыл сайын ыйык тутулуучу ыйык чоор берилген.

Тема боюнча популярдуу