Дүйнөнүн глобалдык сүрөтүндө энергетикалык табышмак

Video: Дүйнөнүн глобалдык сүрөтүндө энергетикалык табышмак

Video: Дүйнөнүн глобалдык сүрөтүндө энергетикалык табышмак
Video: Дүйнөдөгү глобалдык проблемалар 2023, Июнь
Дүйнөнүн глобалдык сүрөтүндө энергетикалык табышмак
Дүйнөнүн глобалдык сүрөтүндө энергетикалык табышмак
Anonim

Бул ар бир адамды бакыт жана бакубат жашоо үчүн керектүү нерселер менен кантип камсыз кылуу маселеси.

Кызыккандар арасындагы белгисиздик кыйынчылыктын белгиси катары кабыл алынат. Жомоктогуга ишенүү чыгармачылыкты ой жүгүртүүгө жана фантазиянын босогосунда реалдуу менен күтүлүп жаткан нерселерди андан ары айкалыштырууга алып келет.

Image
Image

Тажрыйба топтоо, сүрөттөрдү тартуу, кызыккан адам болуунун негизги суроолоруна туш болот - эмне үчүн, эмне үчүн жана мааниси кандай.

Алар тегеректе жашашат жана өлүшөт, Тагдырдын куюндары пайда болушат, жашоонун социалдык агымдары созулуп кетет, аялуу жерге соккусуз урулат, кеменгерлерге тузак уюштурат …, ынталуу адамдарды баатырларга түртөт.

Эгерде адам жолдошторунан артта калбаса же агымы менен кетсе, анда ал өзүн жакшы сезет. Бирок кимдир бирөө буга чейин карама -каршылыктын маниясынан жапа чегип келет жана ага каршы болгондо, ал жакпаса да, туура эмес түшүнүлсө да, жашоонун четине сүрүлүп, ал тургай обочолонсо да, ал үчүн жакшы болот. Көптөгөн каршылаштар болгондо, мындай толкундоолор, энергетикалык бурулуштар жана шамалдын соккусу келип, бутуңда же четинде калуу мүмкүн эмес, ал эми окуялардын шашылыш абалында бардык баатырлар, шаар тургундары жана начар адамдар табышат. окуялардын башаламандыгында. Ал башына чыккандарды, моралдык принциптери жана адеп -ахлагы жокторду бетине алып чыгат. Ырас, алар аз, алардын басымдуу бөлүгү кумурскалардын түбүндө, бүт ааламдын пирамидалык түзүлүшүнүн түбүндө.

Мындай учурларда эркиндик эмес, тандоо принциби маанилүү. Толугу менен сергек болбогондор же бөлүнүп кеткендер гана толук эркиндик жөнүндө сүйлөшүп, эркке таянат, ал эми ойлонгон адам, анын үстүнө тынчсыздануу жүктөлгөн, реалдуулукту эске алуу менен өзүнүн эркин ишке ашырат. Жолду тандоонун негизги жашоо принциби - жакшы максатка жетүү үчүн эң аз каршылык көрсөтүү принциби жана ага ылайык, жакшылык башынан аягына чейин жылыш үчүн эң аз энергия жана маалымат чыгымдарын талап кылган иш -аракет. Мисалы, ыктыярчынын потенциалы канчалык жогору болсо жана баштапкы абал менен каалаган абалдын ортосундагы жол кыска болсо, ошончолук аз тоскоолдуктар, канчалык күчтүү эркке ээ болбосун, жыргалчылыкка жана бакытка карай жолдогу тузактар аз болот..

Тандоону кылган адамдын потенциалы жөнүндө суроо туулат. Биоэнергетикалык потенциал бир нече деңгээлге жана убакыт интервалына ээ болушу мүмкүн, алар ар бир тирүү организм өз өмүрү менен алектенет. Эгер муну биоэнергетика жагынан сүрөттөсөңүз, анда сиз кызыктуу сүрөттү аласыз. Ошентип, ар бир биоэнергетикалык субъект, анын эркине каршы, бир нече биоинформациялык системалардын кээ бир бирикмелерине кирет, башкалары конкреттүү аттары бар тузактар деп аныкташат, үй -бүлө, бала бакча тобу, мектеп классы, эмгек жамааты, зонада отряд, а. армиядагы взвод, коомдук диний бирикмедеги бир туугандык, улут, эл, мамлекет ж.б.у.с. Бир тузактан экинчисине өтүү үчүн, же энергияңызды сарпташыңыз керек, же аны берүүңүз керек. Бошогондо энергиянын бул түрү көчкүдөй кыйратуучу мүнөзгө ээ болушу мүмкүн, бирок ал гармониялуу түрдө тең салмакташтырылып, бир нече тузактардын айланма каруселинде резонанстык кубулуштарды турукташтыра алат жана алар маятник же пульсар деп да аталат.

Мындай энергетикалык маалымат процесстери микро деъгээлде да, макродеңгээлде да мегаэнерго био информация пульсарларында ишке ашат. Кеңири масштабдагы ар кандай тең салмактуулуктар кыйроого алып келет, эбегейсиз энергияны бөлүп чыгаруу менен, натыйжада өз ара аракеттешүү башаламандыгында дароо ашыкчаларды өзүнө сиңирип алып, убактылуу башаламандыкты буйрутма кылып, жаңы бурулуштарды пайда кылат. Адатта, мындай каруселдин көрүнүшү уруктун, коддун, идеянын же химиялык элементтин болушу менен мүнөздөлөт.

Биопотенциалда жаңы конфигурацияны түзүп, жок кылынган элементтер автоматтык түрдө колдонулат, же маалыматка багытталган коомчулукка тартылып, мурда түзүлгөн пульсарлар жалпы энергия агымына багынышат. Жамааттар канчалык ар түрдүү болсо, эмбриондор ошончолук көп болот, окуялардын куюнунда пайда болгон пульсарлардын өз ара аракеттенүү температурасы жана биоэнергетикалык резерв. Ошентип, кристаллдашуу процессинде монолиттүү монокристаллдардын пайда болушу жогорку лидерге, пирамиданын чокусунда турган харизматикалык инсанга баш ийүүнүн ачык -айкын иерархиясына ээ болгон аралашпаган структуранын катуу буйругу менен мүмкүн болот. Же болбосо, башка түрдөгү көп түрлүү кошулмалар бар болсо, анда поликристаллдык структура конустун формасындагы жалпы структурада жогору жактарга багытталган тең салмактуу жана катуу аныкталган домендер менен түзүлөт. Мындан тышкары, аморфтуу структураны өзүн-өзү уюштуруунун кээ бир катаалдыктары, чек ара алкактары, мезгилдер жана баш ийүү эрежелери жок түзүүгө болот.

Эгерде биринчи эки абал эң стабилдүү болсо жана аларды сырттан жок кылуу анча оңой болбосо, анда аморфтуу структура катуу багытталган эрүү чекити да, өркүндөтүү эрежелери да, алдын ала билүүчүлүгү да жок болуп, бирге жашоонун коопсуздугун толук камсыздай албайт. Келечекти божомолдоо менен компоненттердин социалдык жүрүм -туруму, бул тышкы таасирлерден коргоонун төмөндүгүнөн улам ишке ашпай калышы мүмкүн экенин билдирет. Белгилей кетүү керек да, бул биринчи караганда ушундай көрүнөт. Кел казып көрөлү.

Көрсө, аморфтук денелерде гана багыттоо үчүн жетишерлик эркиндик даражасына ээ болгон пульсардык жамааттарды поляризациялоо мүмкүн (Демократия). Мындай кар бүркөлөрүндө катализаторлор түйүлдүктүн ролун ойношот, анын тегерегинде күчү аз, тез бузулуучу бирикмелер көп. топтой баштайт. Кластер канчалык чоң болсо, чынжыр мүчөлөрүнүн ортосундагы байланыш ошончолук күчтүү болот.

Жана кандайдыр бир себептерден улам биоэнергиянын чыгышы менен, мисалы, каржыны кайра бөлүштүрүү учурунда, пульсарлар кезектин мейкиндик боюнча узун байланыштарына өз алдынча уюшулат. Партиянын макродеңгээлинде протеин кошулмаларында микро деңгээлде. Миллиарддаган долларлык циклдердин кайталанышынын арасында эненин белок матрицасын так кайталаган вариант бар. Анан бул клон, өз кезегинде, катализатордун ролун аткара баштайт, ал эми структуранын кайра жаралуу циклдери ар кандай типте жана ар кандай татаалдыкта болушу мүмкүн.

Катуу кабык түрүндө кабык пайда кылган полимердик пульсарлар бышык. Мындай жумуртканын ичинде көбөйүү процесси башталат, ал кийин энелик клетканын кабыгын бузуп, эки эсеге көбөйөт. Пульсарлардын үйүлгөн топтору, ар кандай татаалдыкта мурда түзүлгөн тузактарга түшүп, өз ара мамилелерде, энергия алмашууну жүргүзүшөт жана жашоонун энергиясы деп аталган потенциалын топтошот. Пульсар канчалык үнөмдүү болсо, ал ошончолук жашоого жөндөмдүү жана өзүн-өзү сактоо принцибине ылайык түзүлгөн мындай пульсарларды өз чөйрөсүнө тартат. Мындай тузактарга окшоштуктарды кайра чыгаруу үчүн окшош алгоритми бар байланышкан пульсарлар гана эмес, келгиндердин денесинде мите курт-оппортунисттер да пайда болот, анын аркасында иммунитет деп аталган өзүн-өзү сактоо механизми иштелип чыгат.

Чоңойуу процессинде негизги структура түзүүчү топтордун калдыктарынан энергияны соруп алган топтор пайда болот. Өзүнчө топтор ортомчу болуп, маалымат менен энергия алмашууну жөнгө салуучу, топтор аралык байланыштарды түзөт. Кээ бир топтор, өздөрүн ыңгайлуу жерде таап, алгылыктуу топтоолорго ээ болуп, кайра бөлүштүрүүнүн орто жана жогорку курамын түзүшүп, бүт организмдин жогорку нерв активдүүлүгүн жүргүзүшөт. Пулсарлар дароо инфоэнергетикалык потенциалды топтоо, жаттоо, салыштыруу, жөнгө салуу гана эмес, ошондой эле перифериялык топторду башкарууда мүнөздүү реакцияны колдонуу жөндөмү менен пайда болушат. Мейли, борбордук штабдын пайда болушун, ал жерде тартипти калыбына келтирүү үчүн пульсарлардын атайын бөлүктөрүнүн аракеттерин топтоонун, кайра бөлүштүрүүнүн жана ыкчам башкаруунун бардык жолдорун түзүп, тирүү организмдердин бар болушунун эң жогорку формасына алып келген. эквиваленттүү түрдө акыркы биоэнергетикалык сорттор.

Андыктан, келгиле, түшүнөлү, жылаңач түрүндө энергия деген эмне? Бул дүйнөнү сактап турган сулуулук деген пикирлер бар, !!! Бул бөлүштүрүүнүн алтын үлүшүнүн гармониясы !!! Бул ишенимдүү скептиктердин ишеним символу - Абсолюттук !!! Келгиле, биринчиден, түрдүн кабыгын алып салып, маселени чечели. Бул стриптиз чексиздикти ачып жатканда абдан күлкүлүү нерсе, натыйжада кыймыл пайда болот, демек убакыт. Убакытты жана кыймылды алып салалы, калганда ЭЧ НЕРСЕ боштук боштук бар. Бирок биз барбыз, ойлонобуз, абстракттуубуз, эгер биз нирванага, жашка жана кылычка түшсөк, бир нерсени түшүнө албасак жана түшүндүрө албасак, айрыкча баары тартипте болсо, баары жогорку прогресске карай кыймылда болсо, биз баарын бир көз караш менен оңдойбуз, тийип, тишке аракет кыл. Формасыз жана каттоого мүмкүн болбогон нерселердин баары жок - негизи караңгы же өтө караңгы энергия. Таанып-билүүнүн негизги себеби-бул биздин аң-сезимибизге сиңген, берилген универсалдуу мыйзамдарга ылайык убакытты жана мейкиндикти жараткан энергиянын жарык кыймылы. Биз туннелдин аягында эфирдик жана жагымдуу, өтө назик жана назик, назик жана мээримдүү, талаа жана сулуу нерсе бар экенин түшүнөбүз.

Мындай билдирүүнүн маңызы байкоочу ыймандуулар тарабынан жазылган маалыматтарда жатат. Ишенбегендер эсепке алынбайт. Өзүнчө маалымат деген эмне, чагылтуу аракети эмес, алып жүрүүчү-медиатор эмес, бирок анын жылаңач формасында эмес? Мисалы, бир сан !!! Иероглиф белгиси, дубалдын сүрөтү, талаадагы фигуралар. Скелеттин символу. Негизги идея. Энергиясыз эч кандай маалымат болбогондой эле, эч кандай түрдөгү энергия маалыматсыз болбойт. Баары өз ара көз каранды жана өз ара байланышта - бул мыйзам жана аны эч кимден эч кимге жана эч качан айланып өтүүгө болбойт. Жана бардык мыйзамдар бири -бири менен байланышкан жана бардык пульсарлар жана алардын жамааттары бир түйшүк. Бир жерде жоголду, бир жерге келди - сакталуу мыйзамы, өз ара байланыштын жалпы мыйзамынын натыйжасында.

Бирок, келгиле, биоэнергия-маалыматтык потенциалга кайталы, бул дүйнөнүн жалпы көрүнүшүн белгилөөчү негизги фермент. Бул топтордун жана жамааттардын жалпы массасын энергетикалык максималдаштырууну гана эмес, ошондой эле келечектеги өз ара аракеттенүүлөрдү жана окуяларды алдын ала айтуу жөндөмүн камтыйт, бул деструктивдүү тышкы таасирлерге каршы коопсуздукту жогорулатат, эгерде мындай таасир пайда болсо, анда мүмкүн болушунча тезирээк толуктоо. Ичинде кайра өндүрүү аркылуу энергия жоготуулары, же окшошторун сырттан кармоо, же зомбулуктуу, дайыма эквиваленттүү эмес энергия алмашуу, бөтөн, кесек жана алсыздарды паразитациялоодо, алардын эң даамдуу энергия бөлүктөрүн тартып алуу. Мисалы, акча эквиваленти жандыктардын энергия алмашуусу үчүн ойлоп табылган. Ошентип, салмагы жана электромагниттик талаанын күчү жагынан бирдей, бирок бирден кийин башка нөлгө ээ болгон эки кагаз, алмашуу менен барабар эмес. Же, эгерде пульсар ачка болсо жана суусап өлүп жатса, анда ал бардык алтынын жана бардык топтоолорун бир ууч суу үчүн берүүгө даяр, ал тургай рухтун күчү буга жардам бербейт. эфирдик тымызын энергиянын энергетикалык маалымат комплекси, материалда толкун структурасы бар биофильд бар … Байыркы убакта бул энергия жашоонун эликсири деп аталган.

Табияттагы баардык нерсе, тирүү да, жансыз да, таасир этет жана Жаратканга баш ийген универсалдуу организм болгон маалымат матрицасынын ар кандай деңгээлдеринде термелүү-тең салмактуулук абалында. Адамдын денеси мындай маалымат кыртышынын эң жогорку деңгээлинде болгондуктан, биоэнергиянын булагы жана алуучусу болуп саналат жана потенциалы менен курчап турган дүйнөгө таасир этет. Ар кандай дисбаланс активдин жана милдеттенменин карама -каршылыктарынын поляризациясына алып келет. Жашоо эликсиринин активдүү бөлүгү пассивге кирүүгө аракет кылат, ошону менен мурунку экиден сапаттык жактан айырмаланган үчүнчү субстанцияны түзөт. Пульсарлардын татаалдыгына жараша тең салмактуулук да, кирүү да парапсихологиялык астралдык дүйнөдө жана жылаңач маалыматтын биоэнергетикалык жылаңач энергиясында инерттүү каршылыгына ээ..

Пульсарлардын активдүү тең салмаксыз системасы оң, пассивдүү, кысылган, чектелген эркиндик менен тыгыз терс деп эсептелет. Ааламда болуп жаткан нерселердин бардыгы, бардык деңгээлдеги кубулуштар, термелүүлөр, кирүүлөр, төрөлүүлөр жана ыдыроолор баардык нерсеге баш ийген борбордун каалоосуна программаланган жана баш ийдирилген жана ал кандайдыр бир инфоэнергетикалык өзгөрүүлөргө таасир эте алат.

Космостук ааламдын негизи болгон биоэнергетикалык потенциал менен энергетикалык маалыматтык потенциалды чаташтырбоо керек. Вибрация синтези-импульсту түзөт. Ар бир структуранын өзүнүн импульсу болот. Пульс менен адам эң сезимтал түзүлүштөрдү иштетет. Эң кичинекей бөлүкчө - кварк да пульсацияланып, атомдорду пульсирлейт. Биоэнергия пульсары - бул жөнөкөйдөн татаалга чейинки пульсирлөөчү системалардын жыйындысы. Кээ бирлери өтө жарылып кетет, башкалары тескерисинче жоктугунан талап кылышат. Жетишпеген жерде агым ошол жакка агат. Позитивдүү донор, терс акцептор - тең салмактуулукту гармониялуу жандуулукка айландыра турган таза биоэнергетикалык потенциал. Бул потенциал маалымат ташуучу энергияны кабыл алууга, берүүгө, күчөтүүгө же алсыратууга жөндөмдүү. Николай Тесла бул энергияны TACHION деп атады. Индияда ал прана деп аталат.

Пулсар, К. В. Судаковдун аныктамасы боюнча, системоквант же мегацикл деп да атаса болот. Мезгилдик циклдүүлүктүн закон ченемдүүлүгү циклдик түрдө түзүлгөн этап-этабы менен энергиянын модификацияланышынан жана өзгөрүүлөрүнөн турат, анын узундугу нуклеация, өсүү, стабилдешүү жана ажыроо ылдамдыгы боюнча абдан салыштырмалуу. Мындан тышкары, өз кезегинде, комплекстүү баш ийген, себеп-натыйжа чынжырларынын бардык деңгээлдериндеги окшош, бир баскычтуу циклдердин таасирлерине, өз ара аракеттешүүлөрүнө жана энергия-маалыматтык каныкуулугуна жараша.

Космоэнергетиканын айтымында, адам энергиянын маалыматтык коконун бир түрү, ал ар кандай жыштыктагы мүнөздөмөлөргө ээ болгон, адамдын микроаворецтеринин же бурулуш бүтүндүгүнүн комплекстүү айлануусу, бул адамдын өзү тарабынан оңдолууга тийиш (Левитация). Биопотенциал турат жеке жана байланышкан генетикалык талаа энергиясы жөнүндө маалымат агымдар, алар сезимдердин жана кумарлардын ачуу океанына агат. Информациялык потенциалды биоэнергетикалык кокондон бөлүп алууга болот, белгилүү бир шарттарда ортомчу катары маалымат талаасынын эң жогорку деңгээлинде эки эсе болот (Слайд).

Bioenergyinfo потенциалы адамга эле эмес, анын айланасындагы дүйнөгө да таасирин тийгизет, биоциноз жана этногенез, Жердин этносферасынын ажырагыс бөлүгү, жеке маалымат модулдары менен жалпы универсалдуу маалымат талаасы ортосунда мүмкүн болушунча көп өлчөмдүү матрица менен маалымат алмашууну ишке ашырат. маалымат блокторун, коддорду жана фрагменттерди материализациялоонун варианттары. Мындай потенциалдын мүнөздүү функцияларынын бири ой процессинин окшоштугу. Маалыматтын дайыма топтолушу толкундануу жана өз ара аракеттенүү борборлорун пайда кылат, алардын айланасында реакциялык эмоциялардын синтези, интуитивдүү жүрүм -турум, ал тургай чыгармачылыктын рудименттери сыяктуу белгилүү функционалдык көрүнүштөр иштелип чыгат., гармониялуу оптималдаштыруу ички жана тышкы жагын өзгөртүү аркылуу адамды бөлүнүү абалына алып келет. Чоңураак пульсарда симпатия менен антипатиянын, сүйүүнүн, жагымдуулуктун же жек көрүүнүн, сулуулуктун жана чиркиндиктин, кубаныч менен кайгынын, уят менен абийирдин биргелешкен жаратылышы бар. Башкача айтканда, руханий жаратуу.

Биоэнергетикалык потенциал канчалык жогору болсо, тандоо эркиндигинин даражасы ошончолук күчтүү, күчтүү жана акылдуу адамдардын эркин билдирүү даражасына ээ, ал эми алсыздар менен алсыздарда азыраак. Жамааттын ичиндеги мамилелер канчалык татаал болсо, ошончолук цивилизациялуу жана бийик болгон примитивдерден өнүккөн пульсарлар, алар үчүн сүйүү бисексуалдык окшоштукту кайра жаратуунун жолу болуп саналат, алар күчтүү болгон укукка ээ, ж. Жергиликтүү мыйзамдар жана табулар инстинкттер ал жерде өкүмдарлык менен байланышкан., кумарлар жана төмөн сезимдер. Примитивдүү жана артта калгандар келечегин болжой албагандыктан жана келечекте колдонуу үчүн энергия ресурстарын сактай албагандыктан азыраак корголгон. Күчтүү энергия булагынын (атомдук) ээлери болуп калышса дагы, аны дароо мажбурлоо же жок кылуу куралы катары колдонушат.

Заманбап цивилизациялуу коомдо сүйүүнү ишке ашыруу - бул позитивдүү эмоциялардын көрүнүшү, ошол эле учурда коопсуздукту жогорулатуу, психоэнергияны мобилизациялоо үчүн маанилүү мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү жана кыска жана узак мезгилде эң алгылыктуу келечекти пландаштыруу. Эстүүлүк энергия алмашуунун максатка ылайыктуулугунан, психоэнергетикалык кайра бөлүштүрүүнүн адилеттүүлүгүнөн, идеалды тандоодо адеп -ахлактык баалуулуктан, өзүнө жана биз сүйгөндөргө карата жоопкерчиликте абийирдүүлүктөн, божомолдогу каталар үчүн жазалоодон жана алардын кесепеттеринен көрүнөт.

Биздин глобалдык дүйнөбүздө планетардык масштабдагы универсалдуу пульсарды түзгөн биоэнергетикалык потенциалдардын мега структуралары пайда болду. Ал эми анын жашап кетиши үчүн маалыматты жайылтуу каражаттарын тез өнүктүрүү жана биоэнергетикалык алмашуунун көлөмүн көбөйтүү гана эмес, ошондой эле бүткүл адамзаттын жашоосу үчүн калган ресурстарды кайра бөлүштүрүү зарыл. Бул жерде маалымат жана аң -сезимдин манипуляторлору, качып кетүүчүлөрдүн пайда болуу коркунучу пайда болот. Неоглобализаторлор, псевдодемократтар жана "камкор" провокаторлор, калкты кыскартуу жана бөлүштүрүүнү жөнгө салуу аркылуу адамдык жана жаратылыш ресурстарын керектүү нормага ылайык келтирүү менен аларды тең салмакташтырууга аракет кылып, ыдыроого алып келет. Анан дүйнөлүк аскердик тирешүү таш ыргытып жиберет.

Акыл -эси ордунда, кантип кутулууну ойлонуп, кайсынысы жакшы экенин түшүнүүгө аракет кылды. Дүйнөлүк келишимдер менен биригүү, же тескерисинче, бийликтин буйругу менен дифференциация. Тарых экөө тең кабыл алынгыс экенин үйрөтөт жана универсалдуу мыйзамдардын көз карашынан алганда, эгерде валюта, табигый депозиттер, убакыт жана жаш жумушчулар сыяктуу социалдашкан ресурстар болбосо, анда мындай пульсарлар менен эч кандай байланыш болбойт, сүйлөбө. Факт жүзүндө, ресурстар эрип жатат, калктын саны өсүүдө, бирок европалык эмес, бирок көзгө көрүнбөгөндөй көзүн жумуп, бардык континенттерде мүнөздүү тери өңүнө ээ болду. Жалданма аскерлер жардам бербейт. Алар алсыздардан коргонуу үчүн керек жана толук энергетикалык коопсуздук үчүн ичиндеги бардык психоэнергияны мобилизациялоо зарыл.

Дифференциацияда, аферисттер бөлүп, башкарып жатканда, ким акылга сыярлык түрдө бөлүштүрөт жана толук башкарат, ишенимге татыктуу жана ар ким аны урматтайт же коркот, демек алар тандашат. Бирок келгиле, жөнөкөйлүк кылбайлы. Албетте, бул эл аралык мамилелерде урматтоо жана ишеним менен ишке ашкан жок. Жалгыз нерсе, баарын өлүм менен коркутуу жана универсалдуу коркунучтун толкунунда, башкаруунун жана көзөмөлдүн жаңы тузагынын пайда болушун калыптандыруу. Либерализм жоголот, дүйнөлүк тоталитаризм гибрид демократиянын маалыматтык соусунун астында калууда, финансылык эквивалентти адилеттүү бөлүштүрүү жана жаратылыш ресурстарын кайра сатып алуу. Бул учурда гибридизм ар бир аппараттын операторунун ишмердүүлүгүнө анонимдүү баа берүүнү эске алуу менен дистрибьюторлордун жоопкерчилигин жогорулатуу менен бирге улуттук көзөмөлдөн аппараттын көз карандысыздыгын билдирет. Ошентип, эгер мөөнөт бүткөндө, дүйнөлүк өкмөттүн президенти интернеттеги терс смайликтердин жарымынан көбүн алган болсо, анда ал бүт командасы менен бирге өмүрүнөн ажыратылган жана текшерүүнү жөндөмдүү болгон депутат. мурунку аппараттын иш -аракеттери ыйык жерде тургузулган. Ошентип, жеңилбес коррупция адилеттүүлүк кызматында болот. Электрондук бурмалоону жоюу үчүн убактылуу түзүлгөн жана конкурстук негизде тандалган атайын эл аралык жана көз карандысыз программисттердин пульсарлары түзүлөт.

Дүйнөлүк келишимдин көптөгөн сунуштары бар. Конфуций-коммунисттик-капиталисттик социализмдин кытай модели жана индиялык демократ-каста, монархисттик-диний дифференциация жана ницшеанизмдин нео-псевдо-фашизми жана жалпы көзөмөл менен эркин кыймылдын жоктугу менен заманбап универсалдуу чип. жана социалдык тандоонун жоктугу менен жашаган жерди тандоо статусу, ал тургай мамлекеттик коммунизмди жандандыруу идеясы дүйнөнү жакшыртуудагы кризистен чыгуу көйгөйлөрүн чечпейт.

Бул империализмдин пролетариат-көр казуучусу жетектеген бүткүл адамзат үчүн жаркын келечек идеясы болгон, анда эмне? Кайда кетти баары. Коммунисттик манифесттин авторлору пролетариаттын колунан капитализмдин өлүмүн жарыялашкан. Туруктуу революциянын жана согуш коммунизминин авторлору пролетариат диктатурасын орнотуп, кононаданын шыбыроосу астында, мурда айтылгандардын баары ишке ашаарын айтышып, жергиликтүү буржуазияны, ак гвардиячыларды, кулактарды көмүшпөйт. жана ар кандай катмарлар, бирок ошондой эле ынталуу большевиктер өздөрүнүн идеологиясы жана жетекчи саясий бюросунун колу менен бирге революционерлер. Коммунисттер коммунизмди фашизм менен бирге тарыхтын көрүнө алып келишти. Бирок Ницшеизмдин философиясы Украинада тирүү, атүгүл казылган. А эгер андай болсо, анда жаңы Холокост алыс эмес. Анан эмне, үчүнчү дүйнөлүк согуш, баары өлгөндө? Анда чыгуу кайда? Чыгуу - энергия бар жерде.

Адамзат энергетикалык кризис шартында токтоп калды. Энергиянын түгөнгүс булагы керек, ал ресурстун, тамак -аштын, суунун, жылуулуктун жана жумушчу күчүнүн жетишсиздигин алмаштырат. Түгөнбөс булактын ачылышы алыс эмес. Ал эми аны ээрге отургузган адам дүйнөгө үстөмдүк кылат.

Тема боюнча популярдуу